Met het Binnenklimaat Label wordt in een oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is.

Het label geeft de eigenaar bovendien de zekerheid dat de vooraf gestelde prestatie-eisen ook daadwerkelijk behaald worden. Bent u kantooreigenaar of -beheerder? Wij zijn lid van het platform Binnenklimaat. Met het Label Binnenklimaat geven we u inzicht in de luchtkwaliteit in uw kantoorgebouw en kijken we naar licht, klimaat en geluid. Is de uitslag minder positief, dan geven wij vakkundig advies om te verbeteren. 

PvE Gezonde gebouwen 

Met het 'Binnenklimaat Label' wordt in een oogopslag duidelijk hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Het label geeft de eigenaar bovendien de zekerheid dat de vooraf gestelde prestatie-eisen ook daadwerkelijk behaald worden. Vergelijk het met het energielabel dat aangeeft of een apparaat energiezuinig is of juist helemaal niet. 

 

Of een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaat Label, wordt getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren: 

  • Lucht 
  • Licht 
  • Klimaat
  • Geluid

Neem contact op met

Gaby van de Kooij

Technical manager

Technical manager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500
binnenklimaat-label

Rangschikking

Binnenklimaat Label

Het PvE Gezonde Kantoren is een handreiking voor het (her)ontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn. 

 

Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd : 

 

  • Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan
  • Klasse B betekent ‘goed’
  • En de beste beoordeling is Klasse A, met een ‘zeer goed’

 

Met deze drie categorieën kan een opdrachtgever aangeven welk niveau hij wil bereiken.  

Het PvE Gezonde Kantoren is een handreiking voor het (her)ontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn. 

 

Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd : 

 

  • Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan
  • Klasse B betekent ‘goed’
  • En de beste beoordeling is Klasse A, met een ‘zeer goed’

 

Met deze drie categorieën kan een opdrachtgever aangeven welk niveau hij wil bereiken.  

Het PvE Gezonde Kantoren geeft praktische informatie en handvatten om de verschillende onderwerpen binnen de vier thema’s in te vullen en de gewenste beoordeling te behalen op basis waarvan het Binnenklimaat Label kan worden toegekend. 

Wilt u ondersteund worden bij de uitvoering van het Binnenklimaat Label ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
info@socotec.nl

Neem contact op met

Gaby van de Kooij

Technical manager

Technical manager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500