ontdek-juridische-kennisgevingen

Ontdek onze juridische kennisgevingen

Deze site is eigendom van SOCOTEC 

Uitgever : 

SOCOTEC Gestion - S.A.S. with a capital of 89 346 480 euros - 508 402 450 RCS Versailles - Bâtiment Mirabeau - 5 Place des Frères Montgolfier - CS 20732 - Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - France

Hosting : 

Het bedrijf dat de website host - Webnet - 1 AV DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES. 

Intellectuele eigendom - rechten van de gebruikers : 

SOCOTEC is de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de structuur en de inhoud van de site www.socotec.nl, en dit voor de hele wereld. 

De raadpleging en het gebruik van de daarin opgenomen gegevens zijn voorbehouden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, hetgeen elke commerciële exploitatie op lokaal, nationaal of internationaal niveau uitsluit. In het bijzonder mag geen enkel logo, tekst, geluid, grafiek of afbeelding op de site worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgegeven, gepost, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOCOTEC. 

Het recht tot reproductie is strikt beperkt tot de gevallen voorzien in artikel L. 122-5 van het wetboek van intellectuele eigendom. Indien toegestaan moet de reproductie het volgende omvatten 

  • De bronvermelding van het document, in prominente letters en als volgt: "Dit document is afkomstig van de website van SOCOTEC - www.socotec.nl"
  • Alle rechten van vertegenwoordiging en reproductie zijn voorbehouden
  • De naam van de auteur moet worden vermeld
  • Respect voor de integriteit van het artikel (geen wijzigingen, behalve gedeeltelijke citaten)

Handelsmerken en modellen : 

Alle handelsmerken en productmodellen zijn beschermd door de wet en nationale en internationale verdragen. 

Hyperlinks : 

De pagina's van deze website kunnen links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker van deze website. Zij worden geactiveerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. SOCOTEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële of morele schade, om welke reden dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit de activering van de op de site aanwezige hyperlinks. 

Verantwoordelijkheden : 

De verbinding met de site vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

SOCOTEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit de verbinding met de site, een onderbreking of een storing van de site, ongeacht de oorzaak. De commentaren en meningen op deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectievelijke auteurs. 

Fotocredits : 

SOCOTEC & Gettyimages©.