Op het gebied van waterkwaliteit vallen gebouwen in de gezondheidzorg meestal in de categorie prioritair. 

Dit betekent dat er één bepaalde verplichting is op het gebied van legionellapreventie. SOCOTEC voert risicoanalyses uit op leiding- en proceswaterinstallaties. 

SOCOTEC bedient diverse opdrachtgevers binnen de gezondheidssector bij zowel care als cure. Hierbij worden projecten uitgevoerd op het gebied van lucht- en waterkwaliteit. Het uitvoeren van werkzaamheden in de gezondheidszorg is anders dan bijvoorbeeld in kantoren. Bijna altijd gaat het om 24-uurs bedrijven, waarbij rekening moet worden gehouden met bedrijfszekerheid en onnodige overlast van patiënten. 

Neem contact op met

John Edes

Contractmanager

Contractmanager

j.edes@cag.nl +31 6 19921071

Onder de opdrachtgevers van SOCOTEC bevinden zich onder andere ziekenhuizen, maar ook zorginstellingen voor kort- en langdurige zorg. In deze gebouwen worden preventieve periodieke luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd of luchtonderzoeken op basis van klachten van patiënten of andere gebouwgebruikers. Zo kan het te warm of te koud zijn of zijn er problemen met betrekking tot tocht, stank, droge ogen, hoofdpijn enz. De adviseur voert één inspectie uit en doet daarbij fysische en bacteriologische (duur)metingen. Op basis van de inspectie en de analyse-uitslagen volgt één verbeteradvies om de klachten te verhelpen.

Op het gebied van waterkwaliteit vallen gebouwen in de gezondheidzorg meestal in de categorie prioritair. Dit betekent dat er één bepaalde verplichting is op het gebied van legionellapreventie. SOCOTEC voert risicoanalyses uit op leiding- en proceswaterinstallaties. Op basis van de risicoanalyse wordt één beheersplan Legionella opgesteld. Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers veilig leidingwater kunnen gebruiken en de opdrachtgever voldoet aan de wet- en regelgeving voert SOCOTEC alle beheermaatregelen zelfstandig uit en legt de resultaten digitaal vast. 

Met opdrachtgevers binnen de gezondheidszorg heeft SOCOTEC veelal één langdurige relatie. Nieuwe opdrachtgevers weten SOCOTEC te vinden via hun netwerk met andere zorgcentra of via onze website. Grotere instellingen werken met periodieke tenders waar SOCOTEC graag voor inschrijft om het kwaliteitsniveau aan te kunnen tonen. 

Wenst u begeleiding in de sector Gezondheidszorg? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
j.edes@cag.nl

Neem contact op met

John Edes

Contractmanager

Contractmanager

j.edes@cag.nl +31 6 19921071