In een wereld die met meerdere complexe verstoringen wordt geconfronteerd, moet de mens zijn plaats opnieuw bepalen, hetzij door nieuwe technologieën toe te passen, verantwoordelijke en duurzame praktijken te ontwikkelen of zijn leef- of werkomgeving aan te passen. ‘Building trust for a safer and sustainable world’’ is ons doel en drijft ons handelen.

De SOCOTEC Groep, die in 1953 werd opgericht om na de Tweede Wereldoorlog gebouwen te helpen duurzaam en veiliger te worden en hun levensduur te verlengen, is vastbesloten haar particuliere en publieke klanten te blijven ondersteunen op het gebied van de integriteit van gebouwen.

De groep biedt een unieke combinatie van expertise om investeerders, asset managers, vastgoedbeheerders, bouwers, constructeurs, architecten, projectontwikkelaars, onderhouds- en technische directeuren, etc. te helpen tijdens de levenscyclus van activa om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving, om ze veiliger te maken, om hun energie- en milieuprestaties te ontwikkelen, en om bij te dragen aan steden van de toekomst, meer inclusief en veiliger voor haar bewoners en gebruikers. 

SOCOTEC is een betrouwbare derde partij die onafhankelijke audits en rapporten over naleving levert en technisch advies geeft tijdens de levenscyclus van gebouwen, installaties of apparatuur. SOCOTEC wil iedereen een veiligere, duurzame en meer veerkrachtige omgeving tegen klimaatverandering bieden.  

Ons doel is "Bouwen aan vertrouwen voor een veiligere en duurzame wereld". Het is de leidraad voor ons handelen.  

Neem contact op met

Ingeborg van den Eertwegh

Head of HR&D SOCOTEC Netherlands

Head of HR&D SOCOTEC Netherlands

i.vd.eertwegh@hanselman.nl 026-4420460

Jean Marc Fort

Managing Director, Internationaal & Infrastructuur

Managing Director, Internationaal & Infrastructuur

jean-marc.fort@socotec.com +33130128166

Onze waarden

Bedrijfsethiek vormt de kern van onze opdrachten. Als betrouwbare derde partij leveren wij onze klanten onafhankelijke conformiteits- of risicobeoordelingsrapporten. Bij het werken met klanten en partners houden wij ons aan onze ethische code die gedeeld wordt met 100% van onze medewerkers, vragen wij onze leveranciers om ons Charter voor Duurzame Aankoop te ondertekenen en volgen wij alle voorschriften op het gebied van Mensenrechten, Arbeidswetgeving, Anti-omkopingswetgeving, Milieuvoorschriften. SOCOTEC is sinds 2022 ondertekenaar van het United Nations Global Compact. 

Het verminderen van de milieu-impact, zowel van onze klanten als van onszelf, overal waar we actief zijn. We werken samen met de levenscyclus van gebouwen om hun energie- en milieuprestaties te verbeteren, vanaf de bouw, via de exploitatie van gebouwen tot aan de ontmanteling: deze expertise wordt "GREEN TRUST" genoemd en maakt SOCOTEC tot een oplosser die de milieu- en energietransitie voor zijn klanten mogelijk maakt.

SOCOTEC biedt ook oplossingen voor de circulaire economie voor een beter afvalbeheer en zet zich in om haar impact en die van haar klanten op koolstofemissies en vervuiling (water-land-lucht) te verminderen. Voorspellend onderhoud van gebouwen en faciliteiten kan helpen bij het optimaliseren van en anticiperen op milieuprestaties, in gebouwde structuren, opslaginstallaties, productielocaties, onderhouds- of ontmantelingsfasen van gebouwen.

GREEN TRUST maakt het verschil in de manier waarop wij onze klanten begeleiden naar een meer duurzame en veerkrachtige wereld voor wat betreft gebouwen, infrastructuur, industriële installaties en hun uitrusting.

De vermindering van onze eigen milieu-impact is ook een topprioriteit in al onze regio's en maakt deel uit van onze doelstelling in verband met onze koolstofvoetafdruk van de groep.

Ons actieplan voor 5 jaar vraagt :   

  • Onze koolstofvoetafdruk met 15% verminderen (elektriciteitsverbruik, reizen, milieuvriendelijk rijgedrag, wagenpark inclusief elektrische auto's, enz.)
  • Een verantwoorde en duurzame aankoopaanpak ontwikkelen voor het hele bedrijf wereldwijd
  • De circulaire economie en afvalscheiding ondersteunen, met name voor onze AEEA (afval van elektrische en elektronische apparatuur)

Onze bedrijfssectoren (Bouw, Infrastructuur, Industrie) zijn voortdurend op zoek naar gekwalificeerde technici en ingenieursprofielen. Om op een duurzame manier met onze kandidaten en teams om te gaan, zetten wij ons in om de beste werkplek te bieden. Onze rol en bereidheid is om hen voor te bereiden op de ontwikkeling van vaardigheden, en alle generaties een "jij groeit wij groeien" werkomgeving te bieden. Onze leerprogramma's zijn uniek en bieden technisch en technologisch inzicht door mensen in het veld te onderwijzen, zowel on-the-job als via face-to-face of remote learning cursussen.  

Wij hebben ook duurzame initiatieven waaruit onze inzet blijkt om jongeren die de school vroegtijdig hebben verlaten te stimuleren en werk te verschaffen door samen te werken met verenigingen zoals "Sport dans la Ville" in Frankrijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben wij het "Armed Forces Covenant" ondertekend ter ondersteuning van dienstdoende militairen, dienstverlaters, veteranen en hun gezinnen. Het "Salvadori Center" in de VS brengt wiskunde en wetenschap tot leven voor studenten in New York City in verband met Bouw en Infrastructuur, terwijl "Ingenieurs zonder grenzen" in Duitsland ingenieurskennis bevordert die duurzame ontwikkeling in onze sectoren mogelijk maakt.  

Lees meer over "Inclusie is belangrijk bij SOCOTEC". 

csr

Bedrijfsethiek, integriteit en verantwoordelijkheid zijn cruciaal voor het handelen van SOCOTEC  

Ethische principes  :

Onze 11.500 medewerkers delen onze ethische gedragscode, nemen deel aan onze integratie-initiatieven en worden gewezen op het vereiste ethische gedrag op het werk met alle belanghebbenden van SOCOTEC. We vragen ook een sterke betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling door middel van de bedrijfswaarden die onze acties sturen. Naleving van lokale en internationale wet- en regelgeving speelt een sleutelrol in de ethische code van de SOCOTEC Groep en de managementacties. Dit is een fundamentele vereiste om de integriteit van SOCOTEC te waarborgen en haar reputatie hoog te houden. Via een klokkenluidersprocedure kan iedere werknemer of belanghebbende een misdrijf, overtreding of bedreiging van het algemeen belang melden.  

Wij hebben een Commissie Ethiek die zich inzet voor de handhaving van de Code of Ethics en die een oplossing moet vinden bij meldingen van onethisch gedrag en moet toezien op de handhaving van de bepalingen van de anticorruptiewetgeving.  

De twee uitvoerende leden die de Ethische Commissie leiden :

  • De directie van de Groep SOCOTEC
  • Jean-Marc Fort

    Algemeen manager

  • Ingeborg I. van den Eertwegh-Landsmeer

    Hoofd HR&D

Wil je meer over ons weten? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
i.vd.eertwegh@hanselman.nl

Neem contact op met

Ingeborg van den Eertwegh

Head of HR&D SOCOTEC Netherlands

Head of HR&D SOCOTEC Netherlands

i.vd.eertwegh@hanselman.nl 026-4420460

Jean Marc Fort

Managing Director, Internationaal & Infrastructuur

Managing Director, Internationaal & Infrastructuur

jean-marc.fort@socotec.com +33130128166