Wij zetten onze kennis en ervaring in bij risico- en schadevraagstukken van verzekeraars, herverzekeraars en/of hun relaties.  

Dit doen wij vanaf de ontwikkelingsfase, de ontwerpfase en tijdens de bouw van de meest uiteenlopende projecten, zoals woningbouw, utiliteitsbouw (appartementen complexen, hoogbouw, kantoren, winkels, bedrijfshallen, ziekenhuizen etc.), infrastructurele projecten (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, gemalen, waterkeringen als dijken en stuwen, railinfra, kabels en leidingen e.d.), alsmede de operationele fase

Na de oplevering van dergelijke constructies en gebouwen, gedurende de operationele fase, worden onze deskundige ook betrokken voor het inspecteren, beoordelen en waarderen van de operationele en technische risico’s voor verzekeraars en/of hun relaties.

Hierbij valt te denken aan BVI’s, NEN 2767 en SCIOS Scope inspecties gericht op de elektrotechnische- en werktuigkundige installaties, taxaties ten behoeve van de brandverzekering conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek, de gebouwveiligheid en de duurzaamheid. Hiermede leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de risico’s, de beperking van de schadelast van verzekeraars en hun relaties, alsmede de continuïteit van de activiteiten van betrokken partijen.  

Neem contact op met

Ingrid H.M. Scholten, NIVRE-re, FUEDI-ELAE

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

i.scholten@hanselman.nl +31 6 54345593

De verzekeringsindustrie 

Verzekeraars wensen de te verzekeren risico’s steeds goed in kaart te brengen en beheersbaar te houden. Het doel is om claims zoveel mogelijk te voorkomen en de schadelast te beperken tegen een faire premie voor de klant. Kennis van de risico’s en maatregelen ter voorkoming / beperking van schadeclaims zijn daarin bepalend, zowel voor verzekeraars, herverzekeraars als de verzekerden zelf.  

Voor een breed scala aan verzekeringsproducten en daaraan verbonden risico’s zetten wij onze kennis en ervaring in bij de risico- en schadevraagstukken van verzekeraars, herverzekeraars en/of hun verzekerden.   

Een breed scala aan diensten 

 

Dit doen wij vanaf de ontwikkelingsfase, de ontwerpfase en tijdens de bouw van de meest uiteenlopende projecten, zoals woningbouw, utiliteitsbouw (appartementen complexen, hoogbouw, kantoren, winkels, bedrijfshallen, ziekenhuizen etc.) en infrastructurele projecten (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, gemalen, waterkeringen als dijken en stuwen, railinfra, kabels en leidingen e.d.), alsmede de operationele fase.

Na de oplevering van dergelijke constructies en gebouwen, gedurende de operationele fase, worden onze specialisten betrokken voor het inspecteren en beoordelen van de operationele en technische risico’s voor verzekeraars en/of hun relaties. Hierbij valt te denken aan BVI’s, NEN en SCIOS Scope inspecties gericht op de elektrotechnische- en werktuigkundige installaties, de gebouwveiligheid en duurzaamheid, maar ook de verzekerde risico worden door onze risicodeskundigen beoordeeld.  
 
Daarnaast beschikken wij over specialisten voor het taxeren ten behoeve van de brandverzekering van gebouwen, inventaris/machinerieën, (agrarisch) werkmaterieel, kunstcollecties en antiek. Met deze deskundigen taxaties conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek ligt de waarde van de te verzekeren risico’s vast en is daarovergeen discussie na schade.  
Met onze diensten leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de risico’s, de beperking van de schadelast van verzekeraars en hun relaties, alsmede de continuïteit van de activiteiten van betrokken partijen.  

 

Opdrachtgevers 

SOCOTEC werkt voor een groot aantal nationale en internationale verzekeraars, herverzekeraars, gevolmachtigden, makelaars en hun relaties bij risico- en schade beoordelingen op het gebied van Property (Opstal, Inboedel, Inventaris, Kunstcollecties, Bedrijfsschade), Technische Verzekeringen, Aansprakelijkheid en Goederen & Transport Verzekeringen. 

De diensten van SOCOTEC: 

Wilt u door onze verzekeringssectoren geleid worden? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
i.scholten@hanselman.nl

Neem contact op met

Ingrid H.M. Scholten, NIVRE-re, FUEDI-ELAE

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

i.scholten@hanselman.nl +31 6 54345593