De energie markt ondergaat een enorme transitie.

De conventionele  energieproductie staat onder druk, waarbij energie uit wind, zon, waterstof, nucleaire reactie en alternatieve productie van elektriciteit verder wordt ontwikkeld en op grotere schaal wordt gebracht.

Deze ontwikkeling gaat gepaard met risico’s en de daaraan verbonden faalkosten. Niet enkel tijdens de ontwikkelfase van een bijv. een wind- of zonnepark, maar zeker ook tijdens de exploitatiefase.  

Door deze risico’s tijdig te duiden, kunnen ze worden vermeden dan wel kunnenbeheersmaatregelen worden geimplementeerd, waardoor  de continuïteit en de kosten beter kunnen worden geborgd. 

De inzet van de juiste deskundigen tijdens het ontwerp, realisatie en exploitatie  kunnen risico’s worden vermeden of gemitigeerd en is daarmee een noodzakelijke randvoorwaarde voor succes.  

In geval van een onverhoopte claim mag deze kennis en ervaring evenmin ontbreken.  

Neem contact op met

Teo Boer

Manager Transport & Techniek

Manager Transport & Techniek

t.boer@hanselman.nl +31 6 83676304

ing. Fred S. van der Zee NIVRE‑re, FUEDI‑ELAE

CEO Claims & Inspecties

CEO Claims & Inspecties

f.vd.zee@hanselman.nl +31 6 51528812

Ontwerp, risico analyse, beheersmaatregelen en claims 


Door de inzet van de juiste deskundigen op gebied van ontwerp, risico’s en beheersmaatregelen is een noodzakelijke randvoorwaarde voor succes. In geval van een onverhoopte claim mag deze kennis en ervaring evenmin ontbreken.    

SOCOTEC beschikt over deskundige teams die zijn gespecialiseerd op deze verschillende vakgebieden. Inzet van technologie, data, praktische kennis van civiele techniek, geo- en milieutechniek, omgevingsbeinvloeding en monitoring, werktuigkundige- en elektrotechnische kennis, gecombineerd met ervaringen tijdens de uitvoering en (schade-)claims geeft SOCOTEC een unieke positie en meerwaarde voor onze opdrachtgevers.    

Van ontwikkeling tot en met exploitatie


SOCOTEC begeleid energie projecten vanaf de (pre)ontwikkeling, tijdens de realisatie en de exploitatie fase van de installaties. Zo zijn onze civiele ingenieurs betrokken bij het geotechnisch onderzoek en het ontwerp van funderingen voor windturbines en verdeelstations, kraanopstelplaatsen, toegangswegen en leidingtracés. De invloed van de beoogde werkzaamheden op de omgeving en de daarmee samenhangende risico’s is een essentiële randvoorwaarde bij het ontwerp.  Verder kunnen onze specialisten u technisch ondersteunen tijdens de aannemersselectiefase tot en met de BAFO-fase (Best And Final Offer) Tijdens de realisatiefase (BoP) kan ondersteuning worden geboden op het gebied van bouwputcontrole, hei- en boorbegeleiding, integriteitscontrole funderingspalen, verdichtingscontroles aanvullingen en wegfundaties, controle kraanopstelplaatsen etc.  

Tijdens de exploitatiefase kunnen we diverse testen en controles uitvoeren om de continuïteit te garanderen.  

Wenst u begeleiding in de sector van de hernieuwbare energie? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
t.boer@hanselman.nl

Neem contact op met

Teo Boer

Manager Transport & Techniek

Manager Transport & Techniek

t.boer@hanselman.nl +31 6 83676304

ing. Fred S. van der Zee NIVRE‑re, FUEDI‑ELAE

CEO Claims & Inspecties

CEO Claims & Inspecties

f.vd.zee@hanselman.nl +31 6 51528812