Ontwikkeling van vastgoed, energiebesparing, duurzaamheid, veiligheid en veranderende wet- en regelgeving, onderhoud, waardebepalingen, maar ook droogteschade en aantasting van houten paalfunderingen in bepaalde delen van Nederland zijn actuele onderwerpen waar ontwikkelaars, gebouweigenaars en/of hun beheerders kunnen bogen op SOCOTEC.   

SOCOTEC biedt een breed scala aan diensten vanaf de eerste fase van de ontwikkeling, de ontwerp fase, de realisatie en de operationele fase van het vastgoed als het gaat om woningen, appartementen complexen, bedrijfsgebouwen als kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, logistieke centra, utilitaire gebouwen en de daartoe behorende installaties en infrastructuur.   

Met onze diensten dragen wij bij aan de veiligheid, de duurzaamheid en de prestaties van uw vastgoed.  

De diensten van SOCOTEC 

Socotec is al actief in de (pre-)ontwikkelingsfase van uw vastgoed, waarbij we een Vastgoed Ontwikkeling Scan (VOS-scan) uitvoeren. Bij een VOS-scan worden de belangrijkste aspecten / risico’s / restricties van een bepaalde locatie inzichtelijk gemaakt. 

In de ontwerpfase bieden wij volledige ondersteuning ten aanzien van alle ondergrondse aspecten (funderingsontwerp, bouwput, bemaling, omgeving beïnvloeding, milieu aspecten incl. het benodigde onderzoek op locatie).  

Neem contact op met

Ingrid H.M. Scholten, NIVRE-re, FUEDI-ELAE

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

i.scholten@hanselman.nl +31 6 54345593

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Miranda Pruntel-Vrieling

Marketeer

Marketeer

Voor een veilige en duurzame exploitatie van gebouwen, installaties en de bijbehorende infrastructuur is een periodieke inspectie eerder regel dan uitzondering. De regelgeving vanuit NEN 1010, NEN 2767, de SCIOS Scopes en/of warranty’s van verzekeraars verlangen van de eigenaars, beheerders en/of gebruikers periodieke onafhankelijke inspecties en certificering.  

Op basis van de casus van onze opdrachtgevers, adviseren de ingenieurs van SOCOTEC over de benodigde inspecties. Deze inspecties bieden inzicht in de actuele veiligheid en duurzaamheid van het gebouw en de installaties. Met een meer jaren onderhoudsplan (MJOP) wordt een plan opgesteld voor het onderhoud, verbeteringen in de tijd en de daartoe benodigde investeringen, ten gunste van de prestaties, de duurzaamheid en de waarde van de objecten.   

Voor het bepalen van de te verzekeren waarden van gebouwen, inventaris, productie-installaties en bedrijfsschade, beschikken wij over team van deskundige taxateurs.  

Mocht zich onverhoopt schade aan gebouwen, inboedel/inventaris, productie installaties en bedrijfsschade voordoen, dan beschikken wij over een breed team technisch en financieel onderlegde experts met kennis uit de schadepraktijk en de branche.     

Onze teams van deskundigen bieden de volgende diensten: 

Wilt u begeleid worden bij uw Vastgoed projecten ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
i.scholten@hanselman.nl

Neem contact op met

Ingrid H.M. Scholten, NIVRE-re, FUEDI-ELAE

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

Manager Binnendienst, Commercie, Claimshandling &  Taxaties

i.scholten@hanselman.nl +31 6 54345593

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Miranda Pruntel-Vrieling

Marketeer

Marketeer