Binnen SOCOTEC werken we veelvuldig samen met en voeren we opdrachten uit voor woningcorporaties.  

De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende diensten om uw vastgoed te beheren zoals:

 • Energielabeling voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen voor zowel bestaand vastgoed maar ook voor nieuwbouw
 • Het op orde krijgen van en beheer van vastgoeddata
 • Verzorgen van verschillende inspecties voor bijvoorbeeld de NEN2580, MJOB en legionella
 • Advisering bij verduurzamingsplannen bij zowel bestaand vastgoed als bij nieuwbouw
 • Uitvoeren van diverse praktijkmetingen en keuringen zoals luchtdichtheidsmetingen en thermografie

  Neem contact op met

  Hilco Pekel

  Projectcoördinator

  Projectcoördinator

  hilco@invent.nl +31 593 541045

  Projectbasis of contract 

  Voor alle werkzaamheden geldt dat we die zowel op projectbasis kunnen uitvoeren als in een onderhoud- en beheercontract. Veel diensten gaan echter over een langdurige periode waarbij het verstandig is de bijbehorende werkzaamheden doorlopend te kunnen uitvoeren. Zo houd je de data goed op orde en besparen we aan beide kanten tijd en onnodige kosten op veel administratieve werkzaamheden. Werken vanuit een contractvorm voor bijvoorbeeld drie of vijf jaar heeft daarbij de voorkeur.

  Onze oplossingen

  Wanneer een energielabel moet worden afgegeven voor nieuwbouw dan is registratie van de EnergiePrestatie nodig op twee momenten, te weten:

  • Om te voldoen aan de BENG-eisen moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning een berekening worden opgesteld die aantoont dat tijdens de uitvoering gebouwd gaat worden volgens de EnergiePrestatie-indicatoren EP1, EP2 en EP3 en de TO-juli. De uitkomsten van de berekening worden geregistreerd bij RVO, waarbij een energielabel wordt gegenereerd met de status ‘voorlopig’. Dit label is geldig tot aan de oplevering. De berekening maakt vervolgens deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.
  • Bij oplevering moet de EnergiePrestatie (EP) opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk toegepaste materialen, installaties en uitgevoerde constructies. Om deze definitieve toetsing aan de BENG-eisen te doen is het van wezenlijk belang dat de juiste informatie tijdens het werk wordt vastgelegd en dat een volledig uitvoeringsdossier aan de EP-adviseur wordt overhandigd. De EP-adviseur voert zelf ook minimaal één keer ter plekke een opname uit. Samen met het aangeleverde dossier wordt de EnergiePrestatie definitief vastgesteld. De uitkomsten van de berekening worden opnieuw geregistreerd bij RVO. Daarnaast ontvangt u het definitieve energielabel, deze is tien jaar geldig.

  Naast het maken van de energieprestatie-berekeningen verzorgen wij ook de overige bouwbesluitberekeningen die nodig zijn voor aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Daglichtberekeningen
  • Ventilatieberekeningen
  • Oppervlakteberekeningen
  • Milieuprestatieberekeningen (MPG)
  • Overige specifieke berekeningen waar nodig

  woningcorporaties-particulieren

  Digitaliseren woningvoorraad 

  SOCOTEC helpt u ook bij het digitaliseren van uw gebouwvoorraad. Samen met verschillende partners bieden we hiervoor verschillende mogelijkheden. De eenvoudigste methode is om uw bronbestand om te zetten naar een digitale vorm die we een Digital Twin noemen. Vanuit deze Digital Twin kunnen we ook de NEN 2580 van het gebouw verzorgen. Waar nodig kunnen we tekeningen verrijken met extra informatie.

  Wilt u meer informatie over de activiteiten van woningcorporaties ? Neem contact met ons op

  Neem contact met ons op
  hilco@invent.nl

  Neem contact op met

  Hilco Pekel

  Projectcoördinator

  Projectcoördinator

  hilco@invent.nl +31 593 541045