Ethiek, integriteit en verantwoordelijkheid staan centraal in het handelen van SOCOTEC.

Ethiek staat centraal in het handelen van SOCOTEC

Naleving van lokale en internationale wet- en regelgeving speelt een sleutelrol in de eisen van de SOCOTEC Groep. Dit fundamentele principe is een vereiste om de integriteit van de Groep te waarborgen en haar reputatie hoog te houden.

SOCOTEC's inzet voor ethiek en transparantie wordt bevestigd door haar Code of Ethics, die bindend is voor alle medewerkers wereldwijd. Dit betekent dat elk bedrijf van de Groep verantwoordelijk is voor de implementatie en handhaving van de Code of Ethics, gebaseerd op de verplichtingen en bijzonderheden van zijn bedrijfsactiviteiten en locatie.

Jaarlijks wordt aan alle werknemers een bericht gestuurd om hen te informeren over het bestaan van de Ethische Code.

Via een meldingsprocedure kunnen alle werknemers en natuurlijke personen van de Groep elk misdrijf, overtreding of bedreiging van het algemeen belang melden.

Een Ethische Commissie is belast met de handhaving van de Ethische Code, het ontvangen van meldingen van onethisch gedrag en het toezicht op de naleving van de bepalingen van de anticorruptiewetgeving. Zij bestaat uit twee leden :

Jean-Marc Fort, Algemeen Directeur, SOCOTEC

Ingeborg I. van den Eertwegh-Landsmeer, Hoofd HR&D, SOCOTEC

Wilt u meer informatie over de ethiek van ons bedrijf? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op