In onderwijsinstellingen zoals scholen en universiteiten is één gezond binnenklimaat erg belangrijk. 

SOCOTEC voert periodiek luchtkwaliteitsmetingen uit, toetst of de installaties voldoen aan de normen en zorgt ervoor dat het beheer volgens wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

Studenten presteren beter in één gezonde werkomgeving, waarbij onder andere goede ventilatie in de soms monumentale panden van groot belang is. Ook is de bacteriologische luchtkwaliteit één belangrijk thema omdat in de lesruimtes veel studenten dicht op elkaar verblijven. SOCOTEC heeft verschillende opdrachtgevers binnen de onderwijssector, waarbij periodiek luchtkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd. Bij deze onderzoeken wordt vastgesteld of de luchtkwaliteit voldoet aan de uitgangspunten van de huidige eisen. 

Neem contact op met

John Edes

Contractmanager

Contractmanager

j.edes@cag.nl +31 6 19921071

Hierbij worden parameters als CO2, temperatuur, relatieve vochtigheid en fijnstof gemeten. Verder worden monsters van de lucht genomen om te controleren op de aanwezigheid van bacteriën en schimmels.

Op het gebied van waterkwaliteit hebben eigenaren van gebouwen in het onderwijs één zorgplicht. SOCOTEC toetst of de installaties voldoen aan de normen en zorgt ervoor dat het beheer volgens wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. In geval van calamiteiten worden maatregelen getroffen en wordt één plan opgesteld om herhaling in de toekomst te voorkomen. 

Tijdens schooltijd is het uitvoeren van werkzaamheden vaak ongewenst. SOCOTEC neemt daarom het initiatief om de planning af te stemmen op vakantieperiodes of voor- en na lestijden. De overlast voor studenten wordt daardoor zoveel mogelijk beperkt. Onder de opdrachtgevers van SOCOTEC bevinden zicht onder andere hogescholen en universiteiten, waarmee langdurige relaties zijn opgebouwd. Nieuwe opdrachtgevers weten SOCOTEC te vinden via hun netwerk met andere opleidingscentra of via onze website. 

Meer informatie? Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op
j.edes@cag.nl

Neem contact op met

John Edes

Contractmanager

Contractmanager

j.edes@cag.nl +31 6 19921071