Uw onderhoudsbeleid bepaalt het geheel van activiteiten waarmee uw gebouwassets in stand worden gehouden zodat zij hun functie goed kunnen vervullen.

Onderhoudsmanagement heeft tot doel op het juiste moment onderhoud uit te voeren zodat dit kan worden geborgd.

Afhankelijk van de doelstelling van uw onderhoudsbeleid, kunt u ervoor kiezen het onderhoud aan uw gebouwvoorzieningen op basis van een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting aan te besteden. Of het nu het onderhoud aan de buitengevel betreft of aan een c.v.-installatie of brandmeldinstallatie, het uit te voeren onderhoud wordt puntsgewijs omschreven.  

Steeds meer bedrijven kiezen voor een prestatiecontract waarin geen inspanningsverplichtingen maar resultaatverplichtingen zijn vastgelegd. Leidend daarbij is bijvoorbeeld de gewenste conditiescore van de componenten of het risico op verstoringen dan wel uitval van componenten, in relatie tot het actuele belang ervan voor de organisatie.

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Karlo (T) H. Doppenberg

Manager operatie

Manager operatie

k.doppenberg@proscan.com +31 621803159
onderhoudsmanagement

Onze visie op

Ondernemingsbeleid

De vraag hierbij is of het onderhoud op zich een doel moet zijn of dat niet dit maar de gewenste staat, kwaliteit en de kans op uitval van een element centraal moet staan.

 

Er dient daarbij, vanuit een bedrijfsbeleid met daaruit volgend een onderhoudsbeleid, het belang van componenten te worden vastgelegd, bijvoorbeeld middels de volgende criteria: 

 

 • Continuïteit: voor belangrijke installaties, wellicht heeft u een rekencentrum dat non-stop moet functioneren
 • Productiviteit: uw medewerkers hebben behoefte aan een binnenklimaat waarin ze prettig kunnen werken
 • Esthetica: voor de afdeling van uw raad van bestuur of panden dan wel afdelingen waar uw klanten komen; die een goede uitstraling moeten houden
 • Conservering: u wilt bijvoorbeeld dat het houtwerk minimaal 40 jaar meegaat
 • Kostenbesparing: u heeft bepaalde panden waar u genoegen neemt met een minimale conditie van de bouw- en installatiedelen

 

Vanuit de visie ten aanzien van deze criteria kan nagedacht worden over onderhoud en hoe dit uit te (laten) voeren, waarbij bijvoorbeeld een overweging kan worden gemaakt tussen storingsafhankelijk onderhoud (SAO), gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) en toestandsafhankelijk onderhoud (TAO). 

De vraag hierbij is of het onderhoud op zich een doel moet zijn of dat niet dit maar de gewenste staat, kwaliteit en de kans op uitval van een element centraal moet staan.

 

Er dient daarbij, vanuit een bedrijfsbeleid met daaruit volgend een onderhoudsbeleid, het belang van componenten te worden vastgelegd, bijvoorbeeld middels de volgende criteria: 

 

 • Continuïteit: voor belangrijke installaties, wellicht heeft u een rekencentrum dat non-stop moet functioneren
 • Productiviteit: uw medewerkers hebben behoefte aan een binnenklimaat waarin ze prettig kunnen werken
 • Esthetica: voor de afdeling van uw raad van bestuur of panden dan wel afdelingen waar uw klanten komen; die een goede uitstraling moeten houden
 • Conservering: u wilt bijvoorbeeld dat het houtwerk minimaal 40 jaar meegaat
 • Kostenbesparing: u heeft bepaalde panden waar u genoegen neemt met een minimale conditie van de bouw- en installatiedelen

 

Vanuit de visie ten aanzien van deze criteria kan nagedacht worden over onderhoud en hoe dit uit te (laten) voeren, waarbij bijvoorbeeld een overweging kan worden gemaakt tussen storingsafhankelijk onderhoud (SAO), gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO) en toestandsafhankelijk onderhoud (TAO). 

onderhoudsmanagement

Wat kunnen wij

Voor betekenen?

SOCOTEC kan u in het kader van onderhoudsmanagement assisteren bij : 

 

 • De invulling van uw onderhoudsbeleid (en -strategie) 
 • Aanbesteden van uw onderhoudscontracten
 • Verwerken van meldingen / storingen
 • Uitzetten van werkzaamheden / werkorders uit meerjarenonderhoudsplannen
 • Beheersactiviteiten van uw gebouwen

 

Ten aanzien van het opstellen en uitwerken van prestatiecontracten kunnen wij met u de volgende stappen doorlopen : 

 

 • Assisteren bij de invulling van uw onderhoudsbeleid
 • Inventariseren van de onder het onderhoud vallende elementen en de huidige staat daarvan, volgens NEN 2767
 • Bepalen van de gewenste staat; leidend hierbij zijn het bedrijfsbeleid in relatie tot het belang van onderhoudsobjecten
 • Vaststellen van aanvullende prestatie-indicatoren die noodzakelijk zijn om tot het door u gewenste onderhoudsniveau te komen
 • Revisie of renovatie; voor objecten waarvan de gewenste conditie beter is dan de huidige staat, wordt een inhaalslag uitgevoerd, afhankelijk van de wens daarvoor door u
 • Opstellen van een toekomstprognose; bepalend hiervoor is de gewenste staat en de verwachte resterende levensduur

 

Ook kunnen we binnen uw organisatie een training verzorgen zodat al uw verantwoordelijken precies inhoudelijk op de hoogte zijn van uw onderhoudsbeleid en hun verantwoordelijkheden daarin. 

SOCOTEC kan u in het kader van onderhoudsmanagement assisteren bij : 

 

 • De invulling van uw onderhoudsbeleid (en -strategie) 
 • Aanbesteden van uw onderhoudscontracten
 • Verwerken van meldingen / storingen
 • Uitzetten van werkzaamheden / werkorders uit meerjarenonderhoudsplannen
 • Beheersactiviteiten van uw gebouwen

 

Ten aanzien van het opstellen en uitwerken van prestatiecontracten kunnen wij met u de volgende stappen doorlopen : 

 

 • Assisteren bij de invulling van uw onderhoudsbeleid
 • Inventariseren van de onder het onderhoud vallende elementen en de huidige staat daarvan, volgens NEN 2767
 • Bepalen van de gewenste staat; leidend hierbij zijn het bedrijfsbeleid in relatie tot het belang van onderhoudsobjecten
 • Vaststellen van aanvullende prestatie-indicatoren die noodzakelijk zijn om tot het door u gewenste onderhoudsniveau te komen
 • Revisie of renovatie; voor objecten waarvan de gewenste conditie beter is dan de huidige staat, wordt een inhaalslag uitgevoerd, afhankelijk van de wens daarvoor door u
 • Opstellen van een toekomstprognose; bepalend hiervoor is de gewenste staat en de verwachte resterende levensduur

 

Ook kunnen we binnen uw organisatie een training verzorgen zodat al uw verantwoordelijken precies inhoudelijk op de hoogte zijn van uw onderhoudsbeleid en hun verantwoordelijkheden daarin. 

Wilt u meer informatie over gebouwbeheer en inspectie? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Karlo (T) H. Doppenberg

Manager operatie

Manager operatie

k.doppenberg@proscan.com +31 621803159