SOCOTEC houdt zich bezig met het optimaliseren van de gebouwde omgeving. 

Binnen de gebouwoptimalisatie en -energieprestatie toetsen we of een gebouw voldoet en geven wij advies.

Speerpunten bij onze aanpak zijn gezondheid, comfort, energie en veiligheid. Bij het ontwerp van nieuwe gebouwen kan dit in het ontwerp worden gewaarborgd. In bestaande gebouwen, waar dit niet voldoet of verbeterd moet worden, kunnen we theoretisch en praktisch onderzoek doen en advies geven hoe dit te verbeteren. 

Denk hierbij aan gebouwsimulatie om het gebouwontwerp met toegepaste techniek te toetsen op de verwachte prestaties tijdens het gebruik of het simuleren van de opbrengst van zonnepanelen. 

Neem contact op met

Marco Nekeman

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

marco@invent.nl +31 593 541045

Aan de hand van Vabi Elements kunnen we ook koellast of warmteverliesberekening maken. Binnen de gebouwoptimalisatie en -energieprestatie geven wij advies welke installaties toegepast moeten worden om aan de gevraagde prestaties te moeten voldoen.

gebouwprestatie

Energieprestatie

Berekeningen

Met de Energieprestatie-berekening worden de Energieprestatie-indicatoren (BENG) bepaald.

 

In Nederland zijn deze Energie- indicatoren voor nieuwbouw vastgelegd in drie eisen : 

 

 1. EP1, de maximale energiebehoefte in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 2. EP2, het maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 3. EP3, het minimaal aandeel hernieuwbaar energie in procenten 

 

Voor de bestaande bouw wordt het energielabel bepaald op basis van de EP2, het primair fossiel energiegebruik. 

Met de Energieprestatie-berekening worden de Energieprestatie-indicatoren (BENG) bepaald.

 

In Nederland zijn deze Energie- indicatoren voor nieuwbouw vastgelegd in drie eisen : 

 

 1. EP1, de maximale energiebehoefte in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 2. EP2, het maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 3. EP3, het minimaal aandeel hernieuwbaar energie in procenten 

 

Voor de bestaande bouw wordt het energielabel bepaald op basis van de EP2, het primair fossiel energiegebruik. 

Wij kunnen u onder meer ondersteunen wanneer het gaat om Energieprestatie-berekeningen. Hierin worden de Energieprestatie-indicatoren (BENG) bepaald. Om een Energieprestatie-berekening te mogen registreren moet een adviseur gediplomeerd en zijn en het bedrijf gecertificeerd volgens de BRL-9500 W (woningen en woongebouwen) en/of U (utiliteitsgebouwen). SOCOTEC heeft gediplomeerde adviseurs die hun expertise dagelijks inzetten om te komen tot Energieprestatie-berekening.  

gebouwprestatie

Onze kijk op de

Bouwbesluitberekeningen

Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de eisen, die zijn gesteld in het Bouwbesluit, moeten bij een vergunningsaanvraag diverse berekeningen worden weerlegd.

 

Wij kunnen u onder meer ondersteunen met het opstellen van de volgende berekeningen : 

 

 • Bouwaanvraag EP-W
 • Bouwaanvraag EP-W in combinatie met Adviserende EP-W
 • Oplevering EP-W (energielabel)
 • MPG (Milieu Prestatie Gebouwen)
 • Rc- en U-waarde NTA8800
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Oppervlakteberekening
 • Temperatuuroverschrijdingsberekening

Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de eisen, die zijn gesteld in het Bouwbesluit, moeten bij een vergunningsaanvraag diverse berekeningen worden weerlegd.

 

Wij kunnen u onder meer ondersteunen met het opstellen van de volgende berekeningen : 

 

 • Bouwaanvraag EP-W
 • Bouwaanvraag EP-W in combinatie met Adviserende EP-W
 • Oplevering EP-W (energielabel)
 • MPG (Milieu Prestatie Gebouwen)
 • Rc- en U-waarde NTA8800
 • Daglichtberekening
 • Ventilatieberekening
 • Oppervlakteberekening
 • Temperatuuroverschrijdingsberekening

Kies één van onze Gebouw Prestatie :

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
marco@invent.nl

Neem contact op met

Marco Nekeman

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

marco@invent.nl +31 593 541045