Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft u inzicht in de levensloop en kosten van uw assets en is essentieel voor de continuïteit van uw bedrijfsprocessen. 

Of het nu gaat om klein- of grootschalige faciliteiten zoals kantoren, flatgebouwen of appartementencomplexen, bijzondere objecten zoals kerkgebouwen, monumenten of boerderijen of complexe gebouwen zoals ziekenhuizen of industrie, allemaal hebben ze regelmatig onderhoud nodig om onder andere de bedrijfszekerheid van primaire processen te borgen, de waarde en representativiteit van de gebouwen te behouden en in comfort en gebruikerstevredenheid te voorzien.

MJOP uit conditiemeting

De effectiviteit van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden wordt enorm vergroot als deze werkzaamheden tijdig en planmatig worden uitgevoerd. Conditiemeting volgens NEN 2767 vormt de basis, wanneer een MJOP wordt opgesteld

Voor gebouwen met tal van elektrische en werktuigbouwkundige installaties, en ook bouwkundige elementen is een doelmatig MJOP essentieel voor de continuïteit van bedrijfsprocessen en het beheersen van de kosten. Het belang van een objectieve conditiemeting en ook registratie en rapportage is dus van groot belang. 

Ook wordt hiermee de kwaliteit bewaakt en, niet te vergeten, een controle uitgevoerd op de onderhoudswerkzaamheden. De controle op onderhoud-, herstel- of vervangingswerkzaamheden is zeer belangrijk. Hiermee is te beoordelen of het uitgevoerde beleid ook daadwerkelijk geleid heeft tot de beoogde conditie. Die controle kan samenvallen met het actualiseren van de inventarisatie van gebouwdelen en installaties of een eerstvolgende conditiemeting.
 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Karlo (T) H. Doppenberg

Manager operatie

Manager operatie

k.doppenberg@proscan.com +31 621803159

Wat en hoe vaak een MJOP actualiseren? 

Een MJOP begint met een inventarisatie van de elementen die daarin dienen te worden opgenomen, uitgewerkt op een detailniveau, zoals dat door u is gewenst binnen uw onderhoudsbeleid. Vervolgens worden activiteiten opgenomen op basis van de aanwezige conditie (conditiemeting) in relatie tot de gewenste conditie. Niet op basis van gevoel, maar duidelijk onderlegd. En als uiteindelijk is bepaald welke activiteiten in welk jaar dienen plaats te vinden, kunnen daarvoor ook de bijbehorende kosten worden bepaald. Dit alles wordt ingevoerd in een softwarepakket van waaruit een meerjarenplan met onderbouwende rapportage kan worden gegenereerd. 

De frequentie, waarmee een MJOP dient te worden geactualiseerd, is niet in een norm vastgelegd. Aangezien een MJOP een dynamisch proces is, willen we u aanbevelen om deze minimaal elke drie à vier jaren uit te (laten) voeren en te actualiseren.

Verduurzaming in een MJOP

Wij kunnen naast een MJOP ook een DMJOP voor u opstellen. Heeft u duurzaamheidsplannen dan vertalen wij dit in een DMJOP. Voor zowel zakelijke als particuliere vastgoedeigenaren en -beheerders stellen wij regelmatig DMJOP’s op, waarbij wij het reguliere onderhoud in kaart brengen met een duidelijke analyse van mogelijkheden voor verduurzaming.

Daarbij verwerken wij de Erkende Maatregelen, zoals gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in elk geval en bespreken wij met u welke aanvullende verduurzamingsmogelijkheden u in uw DMJOP opgenomen wilt hebben. Handelt u namens een Vereniging van Eigenaren? Dan kunt u via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanzienlijke subsidie ontvangen op uw duurzame meerjarenonderhoudsplan.

Wilt u meer informatie over ons meerjarenonderhoudsplan? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Karlo (T) H. Doppenberg

Manager operatie

Manager operatie

k.doppenberg@proscan.com +31 621803159