Een plattegrond is vaak een onderdeel van de verkoop of (deel)verhuur van uw woning of ander vastgoed. U kunt bij ons terecht voor de opname en uitwerking van een plattegrond, die voldoet aan de NEN2580 richtlijnen

Plattegrond (volgens NEN2580)

Makelaars, verhuurders, woningcorporaties en particulieren kunnen bij ons terecht voor de opname en uitwerking van een plattegrond. Vanzelfsprekend voldoen al onze plattegronden geheel aan de landelijke NEN2580-richtlijn die u en uw tegenpartij zekerheid bieden over de gebruikte normen en oppervlaktemetingen. 

Ook bevat de plattegrond metingen volgens de gewenste standaarddefinities, zoals het bruto- en netto vloeroppervlak (BVO en NVO) en het gebouwoppervlak (GO). Voor verhuurobjecten kan ook het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) worden toegevoegd, met een verdeling van de ruimten voor de diverse huurders in één gebouw. Wij verwerken de gegevens via Floorplanner en genereren een 2D, 3D versie per etage inclusief een FML-bestand, die in te lezen is op Funda.nl. 

Neem contact op met

Jelle Windhorst

Bouwkundig inspecteur

Bouwkundig inspecteur

vd@socotec.nl +31 88 8001500

Meetcertificaat (Type A of B) 

Voor onze opdrachtgevers is het belangrijk dat er inzicht komt in de exacte oppervlakte van een pand. 
Wij bepalen, als onafhankelijke partij, de vloeroppervlakte en geven inzicht in het Bruto VloerOppervlak (BVO), het Netto VloerOppervlak (NVO) en het Verhuurbaar VloerOppervlak (VVO). 
 
Er zijn twee typen meetcertificaten :

 • Type A 

Bij een type A-meting komt onze adviseur bij u op locatie om de vloeroppervlakte in te meten. Dit is de meest nauwkeurige en betrouwbare manier van het opstellen van een meetcertificaat. 

 • Type B

Bij een type B-meting stellen wij het meetcertificaat op aan de hand van tekeningen die u aanlevert. Omdat onze adviseur niet langskomt om de locatie in te meten, is het belangrijk dat die tekeningen juist zijn. Een type B-meting is ook de methode die wij toepassen als het pand nog moet worden gebouwd. 

nen2580-floorplanner

NEN2580 en de NTA2581 

NEN2580 de norm waarin is vastgelegd hoe de oppervlakten van onroerende zaken moeten worden bepaald. In de NTA2581 is vastgelegd hoe meetrapporten, waarin de oppervlakten volgens de NEN2580 worden bepaald, opgesteld moeten worden en welk onderscheid er tussen metingen wordt gemaakt. Zowel de NEN2580 als de NTA2581 is opgesteld door NEN: het Nederlands Normalisatie-instituut.

nen2580-floorplanner

Onze

NEN-richtlijnen

 • NEN2580

 

De NEN2580 is een Nederlandse norm die termen, definities en bepalingsmethoden bevat voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan en van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen. 

Het doel van deze norm is de vergelijkbaarheid van gebouwen te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens dat resulteert in vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en de kosten. 

 

De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen. De volgende normen worden veelal toegepast : 

 

 • Gebruiksoppervlakte (GO)
 • Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO, voor utiliteitsbouw)
 • Bruto vloeroppervlak (BVO) en Netto vloeroppervlak (NVO)

 

 • NTA2581 

 

De NTA2581 “Opstellen van meetrapporten volgens NEN2580” kan worden gezien als een aanvulling op NEN2580. De NTA helpt om op een eenduidige wijze een meetrapport op te stellen en geeft opdrachtgevers een helder inzicht in de resultaten. De NTA biedt onder meer antwoord op de vraag wat het verschil is tussen een meetstaat en een meetcertificaat en gaat in op de minimumeisen die worden gesteld om tot een kwalitatief goed en compleet meetrapport te komen. Daarbij wordt in deze NTA een onderscheid gemaakt tussen een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening en een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening in combinatie met een controle op locatie. 
NTA2581 beperkt zich, gelet op de minimale vraag naar inhoudsmetingen, tot vloeroppervlaktemetingen.

 • NEN2580

 

De NEN2580 is een Nederlandse norm die termen, definities en bepalingsmethoden bevat voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan en van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen. 

Het doel van deze norm is de vergelijkbaarheid van gebouwen te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens dat resulteert in vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en de kosten. 

 

De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen. De volgende normen worden veelal toegepast : 

 

 • Gebruiksoppervlakte (GO)
 • Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO, voor utiliteitsbouw)
 • Bruto vloeroppervlak (BVO) en Netto vloeroppervlak (NVO)

 

 • NTA2581 

 

De NTA2581 “Opstellen van meetrapporten volgens NEN2580” kan worden gezien als een aanvulling op NEN2580. De NTA helpt om op een eenduidige wijze een meetrapport op te stellen en geeft opdrachtgevers een helder inzicht in de resultaten. De NTA biedt onder meer antwoord op de vraag wat het verschil is tussen een meetstaat en een meetcertificaat en gaat in op de minimumeisen die worden gesteld om tot een kwalitatief goed en compleet meetrapport te komen. Daarbij wordt in deze NTA een onderscheid gemaakt tussen een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening en een meetcertificaat gebaseerd op een meting vanaf tekening in combinatie met een controle op locatie. 
NTA2581 beperkt zich, gelet op de minimale vraag naar inhoudsmetingen, tot vloeroppervlaktemetingen.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
vd@socotec.nl

Neem contact op met

Jelle Windhorst

Bouwkundig inspecteur

Bouwkundig inspecteur

vd@socotec.nl +31 88 8001500