Een inspectie van de elektrische installatie op basis van NTA 8220 en volgens SCIOS scope 10 is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre elektrisch materieel aanleiding kan geven tot brand. 

Het betreft dus niet zozeer een inspectie op basis van normen maar is meer een risicobeoordeling.

SCIOS 

SCIOS is een stichting die zich bezighoudt met een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling. Van daaruit worden onder andere het inspectiebedrijf en de inspecteur van het inspectiebedrijf geauditeerd. U bent daarmee gegarandeerd van een kwalitatief hoge en gecertificeerde inspectie. 

Scope 10 

Een Scope 10 is de inspectie van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd) om deze op brandrisico te beoordelen. 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Scope 10 heeft NTA 8220 als uitgangspunt. Met de toepassing van deze technische afspraak in combinatie met de methodiek volgens SCIOS is een breed gedragen controle methodiek om brandrisico’s van elektrisch materieel te beoordelen vastgelegd. Er staat in omschreven wat er gecontroleerd moet worden en op welke wijze. 

De rol van elektrische inspecties

Het Verbond van Verzekeraars adviseert haar leden, de verzekeraars, deze controle methodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche. 

Uiteraard kunt u deze inspectie ook laten uitvoeren als deze niet door uw verzekeringsmaatschappij wordt vereist en graag inzicht hebt in de mogelijke brandrisico’s van het elektrisch materieel in uw gebouw. 

Het doel van deze (periodieke) inspectie is het beoordelen van het elektrisch materieel op brandrisico.  

Tijdens de inspectie worden eventuele gebreken die risico op brand kunnen geven, geïnventariseerd. De gebreken kunnen vervolgens worden verholpen om te komen tot brandveilig elektrisch materieel. 

Hoewel het kan zijn dat deze inspectie door uw verzekeringsmaatschappij wordt vereist, laat u deze inspectie uitvoeren omdat voorkomen beter is dan genezen. Natuurlijk bent u goed verzekerd tegen brand, maar als deze uitbreekt dan komen er veel meer zaken bij kijken dan alleen een materiele schade en een vergoeding van deze, zeker als er daarbij ook nog menselijk letsel voorkomt. 

Door deze inspectie uit te laten voeren verkleint u het risico op brand aanzienlijk! 

Door deze inspectie uit te laten voeren door een medewerker van SOCOTEC bent u ervan verzekerd dat deze goed binnen de kaders van de certificeringsregeling, professioneel, vakkundig en met juiste toepassing van de voorschriften wordt uitgevoerd. 

De Scope 10 wordt doormiddel van visuele controles, metingen en thermografie uitgevoerd en aan de hand van een vooraf vastgesteld inspectieplan. 

Afhankelijk van het gebruik en de omgeving waarin het elektrisch materieel zich bevindt dan wel wordt gebruikt, wordt dit elektrisch materieel geheel of steekproefsgewijs geïnspecteerd. 

Een Scope 10 inspectie wordt afgemeld in de SCIOS-portaal, ongeacht of tijdens de inspectie wel of geen constateringen zijn gedaan. 

Indien er constateringen zijn gedaan, dienen die binnen een redelijke termijn (veelal drie maanden) te worden verholpen. De wijze waarop dit is gedaan, zal door ons in overleg met u worden beoordeeld. Het kan mogelijk zijn dat een herinspectie moet worden uitgevoerd.

Indien er geen constateringen zijn gedaan of de constateringen zijn verholpen en het herstel is daarvan door ons beoordeeld en akkoord bevonden, ontvangt u van ons een certificaat.

Hoe vaak deze inspecties dienen te worden uitgevoerd, is afhankelijk van wederom de omgeving (gebouwfunctie) als ook de resultaten van de inspectie. Hierbij kan het zijn dat een volgende inspectie binnen drie of vijf jaren dient plaats te vinden.

scios-scope-10

Wilt u meer informatie over deze inspectie? Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een inspectie kost?

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667