De Scope 12 inspectie controleert de veiligheid van uw zonnestroominstallatie. Denk hierbij aan de risico’s van een elektrische installatie, zoals aanrakingsgevaar en storingen, maar ook brandrisico mag zeker niet uitgesloten worden.

SCIOS 

SCIOS is een stichting die zich bezighoudt met een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling. Van daaruit worden onder andere het inspectiebedrijf en de inspecteur van het inspectiebedrijf geauditeerd. U bent daarmee gegarandeerd van een kwalitatief hoge en gecertificeerde inspectie. 

Scope 12 

Zonnestroominstallaties is een installatie die zonlicht omzet in elektrische stroom. De belangrijkste componenten waaruit een zonnestroominstallatie bestaat zijn de zonnepanelen en de omvormer(s). 

Daarnaast omvat een zonnestroominstallatie de constructie om de panelen te bevestigen, een (hoofd)verdeelinrichting met kWh-uur meter waarop de omvormers zijn aangesloten en alle daartussen benodigde bekabeling. 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Er zijn twee soorten SCIOS scope 12 inspecties gebaseerd op een technisch document gepubliceerd door SCIOS. 

  • Eerste Bijzonder Inspectie (EBI) 

De Scope 12 EBI betreft een eerste inspectie die wordt uitgevoerd bij oplevering van de zonnestroominstallaties of een substantiële wijziging dan wel uitbreiding hiervan om te verifiëren of deze voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsnormen. De invulling vindt plaats door toepassing van onder meer NEN 1010. 

scios-scope-12

  • Periodieke Inspectie (PI) 

De Scope 12 PI betreft een inspectie die periodiek wordt uitgevoerd om te verifiëren of de zonnestroominstallaties voldoen aan de uitgangspunten van de EBI, de technische voorschriften en veiligheidsnormen. De invulling vindt ook plaats door toepassing van onder meer NEN 1010. 

De rol van elektrische inspecties

Het Verbond van Verzekeraars adviseert haar leden, de verzekeraars, deze controle methodiek voor te schrijven in de polisvoorwaarden van de brandverzekering, met als doel helderheid en eenduidigheid te verkrijgen voor zowel de verzekeringsnemer als de uitvoerende elektrotechnische branche. 

Uiteraard kunt u deze inspectie ook laten uitvoeren als deze niet door uw verzekeringsmaatschappij wordt vereist en graag inzicht hebt in de mogelijke risico’s van uw zonnestroominstallatie. 

Het doel van de (periodieke) inspectie is te controleren of de elektrische laagspanningsinstallaties en zonnestroominstallatie voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsnormen. 

Hierbij worden eventuele voorkomende afwijkingen die de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen zijn, geïnventariseerd, zodat deze kunnen worden verholpen en er kan worden gekomen tot een veilige installatie voor zijn gebruikers. 

Hoewel het kan zijn dat deze inspectie door uw verzekeringsmaatschappij wordt vereist, laat u deze inspectie uitvoeren omdat voorkomen beter is dan genezen. Natuurlijk bent u goed verzekerd tegen brand, maar als deze uitbreekt dan komen er veel meer zaken bij kijken dan alleen een materiele schade en een vergoeding van deze, zeker als er daarbij ook nog menselijk letsel voorkomt. 

Door deze inspectie uit te laten voeren verkleint u het risico op brand aanzienlijk! 

Door deze inspectie uit te laten voeren door een medewerker van SOCOTEC bent u ervan verzekerd dat deze goed binnen de kaders van de certificeringsregeling, professioneel, vakkundig en met juiste toepassing van de voorschriften wordt uitgevoerd. 

De Scope 12 wordt doormiddel van visuele controles, metingen en thermografie uitgevoerd en aan de hand van een vooraf vastgesteld inspectieplan. 

De gehele installatie wordt op een enkele uitzondering na, geheel geïnspecteerd. 

Een Scope 10 inspectie wordt afgemeld in de SCIOS-portaal. U ontvangt daarvan een certificaat, afhankelijk van de inspectieresultaten met of zonder constateringen. 

Indien er constateringen zijn gedaan, dienen die binnen een redelijke termijn (veelal drie maanden) te worden verholpen. De wijze waarop dit is gedaan, zal door ons in overleg met u worden beoordeeld. Het kan mogelijk zijn dat een herinspectie moet worden uitgevoerd. 

Hoe vaak deze inspectie dient te worden uitgevoerd, is afhankelijk van een eventuele overeenkomst of uw verzekeringspolis. Als deze niet van toepassing zijn of hierin geen frequentie wordt genoemd, dient de Scope 9 elke vijf jaren plaats te vinden. 

scios-scope-12

Wilt u meer informatie over deze inspectie? Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een inspectie kost?

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667