Een inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen op basis van de NEN 3140 en volgens SCIOS scope 9 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van arbeidsmiddelen (elektrische apparaten) vast te stellen. 

SCIOS 

SCIOS is een stichting die zich bezighoudt met een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling. Van daaruit worden onder andere het inspectiebedrijf en de inspecteur van het inspectiebedrijf geauditeerd. U bent daarmee gegarandeerd van een kwalitatief hoge en gecertificeerde inspectie. 

Scope 9 

Een Scope 9 is de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen om vast te stellen of deze voldoen aan het juiste veiligheidsniveau. Elektrische arbeidsmiddelen zijn alle (verplaatsbare) toestellen met een stekker, bijvoorbeeld computers, koffiezetapparaten en boormachines. 

Scope 9 heeft NEN 3140 voor dat gedeelte dat betrekking heeft op de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen als uitgangspunt. 

 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

De rol van elektrische inspecties

Als u uw nieuwe en bestaande elektrische arbeidsmiddelen veilig in gebruik wilt nemen respectievelijk veilig in gebruik wilt blijven behouden en deze onder een kwaliteitsmanagementsysteem wilt laten inspecteren, dan laat u een SCIOS Scope 9 inspectie uitvoeren. 

Het doel van de (periodieke) inspectie is te controleren of de elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsnormen, minimaal aan de vigerende NEN 3140 voor zover van toepassing op elektrische arbeidsmiddelen. 

Hierbij worden eventuele voorkomende afwijkingen die de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen zijn, geïnventariseerd, zodat deze kunnen worden verholpen en er kan worden gekomen tot een veilig gebruik van de elektrische arbeidsmiddelen. 

In het kader van de Arbowet bent u verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid van uw elektrische arbeidsmiddelen. NEN 3140 is daarbij niet voorgeschreven, maar wel wordt gesteld dat als u aan de bepalingen van NEN 3140 voldoet, u daarmee voldoet aan uw verplichting uit de Arbowet ten aanzien van deze. Met een Scope 9 voldoet u daarmee in elk geval ten aanzien van het inspectiegedeelte. 

U laat deze inspectie dus uitvoeren om nauwgezet na te gaan of uw elektrische arbeidsmiddelen aan de veiligheidsvoorschriften als opgenomen in NEN 3140 voldoen en deze zonder risico voor mens en gebouw kunnen worden gebruikt. 

Door deze inspectie uit te laten voeren door een medewerker van SOCOTEC bent u ervan verzekerd dat deze goed binnen de kaders van de certificeringsregeling, professioneel, vakkundig en met juiste toepassing van de voorschriften wordt uitgevoerd. 

De Scope 9 wordt doormiddel van visuele controles en metingen uitgevoerd en aan de hand van een vooraf vastgesteld inspectieplan. 

Alle elektrische arbeidsmiddelen als genoemd in het inspectieplan worden geheel gecontroleerd. 

Hoe vaak deze inspecties dienen te worden uitgevoerd, is afhankelijk van een aantal factoren. Er wordt een risico-inventarisatie gedaan waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld hoe vaak de arbeidsmiddelen worden gebruikt, wat de deskundigheid van de gebruikers van de arbeidsmiddelen is, wat de omgevingsinvloeden zijn en wat de kans op beschadiging is. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen is de uitkomst dat een inspectie misschien wel jaarlijks of maar eens in de zeven jaren plaats zou moeten vinden. 

Inspectie-elektrische-arbeidsmiddelen-volgens-scios-scope-9

Wilt u meer informatie over deze inspectie? Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een inspectie kost?

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667