Wanneer schade optreedt aan bijvoorbeeld woningen, bouwwerken en infrastructuur dan is dat vervelend voor betrokken partijen. Het vraagt kennis van de ondergrond en de geohydrologie, van funderings- en bouwtechnieken en van het bouwproces om te komen tot een goede analyse van de oorzaak en om richting te geven aan een oplossing. 

SOCOTEC adviseert niet alleen op geotechnisch gebied, maar wordt ook regelmatig gevraagd adviezen van andere partijen te beoordelen of plannen van aannemers te toetsen. Enerzijds natuurlijk om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van de ontwerpen, anderzijds om na te gaan of er nog optimalisaties haalbaar zijn met eenzelfde betrouwbaarheidsniveau doch tegen lagere kosten. De ervaring leert dat dit laatste vaak het geval is. Bij de huidige ontwikkeling van de bouwprijzen is een degelijke review van een ontwerp altijd zinvol. De kosten van een second opinion zijn vaak maar een fractie van de potentiële kostenbesparing. 
 

Neem contact op met

Nico Debets

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Nico.debets@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Second opinion

SOCOTEC adviseert niet alleen op geotechnisch gebied, maar wordt ook regelmatig gevraagd adviezen van andere partijen te beoordelen of plannen van aannemers te toetsen. Enerzijds natuurlijk om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van de ontwerpen, anderzijds om na te gaan of er nog optimalisaties haalbaar zijn met eenzelfde betrouwbaarheidsniveau doch tegen lagere kosten. De ervaring leert dat dit laatste vaak het geval is. Bij de huidige ontwikkeling van de bouwprijzen is een degelijke review van een ontwerp altijd zinvol. De kosten van een second opinion zijn vaak maar een fractie van de potentiële kostenbesparing. 

Een praktisch voorbeeld van het voorgaande is een project waarbij om voldoende stabiliteit van een kadelichaam rondom een waterpartij te verkrijgen, een maatregel in de vorm een van grondvernageling met houten palen zou worden toegepast. Middels verdere detaillering en optimalisatie van het geotechnische ontwerp door SOCOTEC bleek het mogelijk te zijn om de voornoemde voorziening uiteindelijk achterwege te laten. 

Een review van een ontwerp met als doel verregaande optimalisatie, voeren we ook uit op basis van No Cure – No Pay. 

SOCOTEC werkt ook met enige regelmaat als onafhankelijk deskundige voor de Rechtspraak. Tevens zijn we vaak betrokken bij arbitrage- en verzekeringszaken op het gebied van geotechniek. 

Meer weten over onze missies? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
Nico.debets@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Nico Debets

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Nico.debets@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792