sonde

Onze kracht: een unieke combinatie van business engineers & data experts

Sonderen is een snelle, goedkope en betrouwbare methodiek om inzicht te krijgen in de opbouw en draagkracht van de ondergrond.

 

Elk type met haar eigen specifiek onderzoeksdoel.

 

Ontdek onze expertise via onze verschillende soorten controles en sondes.

Sonderingen met dijkenconus

 • Een “dijkenconus” is een zeer nauwkeurige conus met een meetonnauwkeurigheid van 7,5 kPa (ruim 4 keer nauwkeuriger dan een klasse 1 conus) met een a-factor van 0,99.
 • Dit laatste betekent dat de conusweerstand niet behoeft te worden gecompenseerd voor de waterspanning. De dijkenconus kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond te kunnen bepalen.

Neem contact op met

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702

Mechanische sonderingen

 • Mechanische sonderingen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-12:2009 testtype TM1.
 • Dit type sondering wordt uitgevoerd indien zeer vaste zand-/grindlagen moeten worden gepasseerd of de kans op stangenbreuk aanzienlijk is.

Bolsondering en t-bar sondering

 • Met een Bolsondering en een T-Bar sondering kan inzicht worden verkregen in de ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond. De ongedraineerde schuifsterkte kan een belangrijke parameter zijn bij het toetsen van waterkeringen, maar ook bij het ontwerp van kraanopstelplaatsen.
 • De bolsondering kan met of zonder waterspanningsmeting worden uitgevoerd.

Slagsonderingen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-2:2005 en worden met name ingezet indien nog vastere vaste zand-/ of grindlagen moeten worden gepasseerd of op moeilijk bereikbare plaatsen die niet toegankelijk zijn voor zwaar materieel terwijl de ondergrond toch tot grotere diepte moet worden verkend.

Slagsonderingen

Het uitvoeren van combinatiesonderingen is eveneens mogelijk waarbij in eerste instantie een normale elektrische sondering wordt gemaakt totdat deze vastloopt in bijv. een zeer vast zand-/grindpakket. Vervolgens wordt met behulp van een slagsondering het vaste zand-/grindpakket gesondeerd. Na passeren van dit pakket wordt weer verder gesondeerd met een normale elektrische sondeerconus. Zo zijn ondermeer in Zuid-Limburg sonderingen uitgevoerd tot ruim 50 m diepte door vaste grindlagen heen.

Sonderingen met waterspanning

Sonderingen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1. Genoemde norm onderscheidt 4 sondeerklassen 1 t/m 4. Klasse 1 heeft de hoogte nauwkeurigheid, klasse 4 de laagste. Bij alle 4 de klassen wordt zowel de puntweerstand en plaatselijk wrijving gemeten. Vanaf klasse 3 wordt ook de helling gemeten.

 

Standaard maakt SOCOTEC Geotechnics klasse 3 sonderingen. Deze zijn uitermate geschikt voor het ontwerp van funderingen van gebouwen en voor een algemene bodemverkenning. Voor meer specifieke toepassingen, zoals de toetsing van waterkeringen of zetting analyses worden klasse 2 of zelfs klasse1 sonderingen uitgevoerd.

De sonderingen kunnen zonder (TE1) en met meting van de waterspanning (TE2) worden gemaakt.

 

Inzicht in het dynamisch gedrag van de ondergrond

Seismische sonderingen worden uitgevoerd indien meer inzicht gewenst is in het dynamisch gedrag van de ondergrond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwerp van funderingen in aardbevingsgevoelige gebieden, maar ook voor dynamisch belaste funderingen zoals machinefundaties of windturbines. Ook bij het bepalen van de verwekingsgevoeligheid van de ondergrond (zinvol in aardbevingsgebieden of bij het bepalen van de kans op zettingsvloeiing bij onderwatertaluds) kunnen seismische sonderingen zinvol zijn.

 

SOCOTEC Geotechnics heeft een methodiek ontwikkeld waarbij de benodigde hamerslag automatisch en gecontroleerd kan worden gegeven. Het voordeel hiervan is dat de onregelmatigheden ten gevolge van een ongecontroleerde hamerslag kunnen worden geëlimineerd. Bovendien is het veel minder belastend voor de medewerkers.

Sonderen

 • slagsondering
 • sondering-bij-slagsondering
 • Seismische Sondering
 • Seismische Sondering
 • Magnetometer meting
 • Geleidbaarheidssondering met kleefmeting
 • Geleidbaarheidssondering met kleefmeting

Titel

Label

01 / 05

  Heb je een behoefte? Neem contact met ons op

  Neem contact neems op
  mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl

  Neem contact op met

  Ing. Mario Weinberg

  Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

  Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

  mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702