Door de uitvoering van bouwfysische metingen als thermografie en een blowerdoormeting wordt informatie verkregen over de kwaliteit van de thermische schil van een gebouw. 

Thermografie 

Alles straalt om ons heen voortdurend een thermische energie uit naar de omgeving in de vorm van (voor het blote oog) onzichtbare infrarode stralingsenergie. Met behulp van een warmtebeeldcamera kunnen wij deze infraroodstraling zichtbaar te maken. Hierbij worden foto's of video's gemaakt waarbij de temperaturen zichtbaar worden gemaakt en worden verdeeld over een kleurenschaal. 

Neem contact op met

Erik Giesen

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

erik@invent.nl +31 593 541045
bouwfysische-metingen

Onze

Thermografische metingen

Wij voeren veelal bouwkundige thermografie uit voor gebouwen (bestaand en nieuwbouw). Hierbij onderzoeken wij : 

 • Warmteverlies bij ontbrekende of slecht aangebrachte isolatie (kwaliteitscontrole)
 • Warmteverlies door oude verzakte isolatie
 • Warmteverlies als gevolg van koudebruggen
 • Warmteverlies door luchtlekkage in de buitenschil (eventueel i.c.m. luchtdichtheidsmeting)

 

Daarnaast wordt thermografie ook voor andere doeleinden ingezet, onder andere voor : 

 • Binnenklimaatproblemen
 • Vochtproblemen en lekkageonderzoek
 • Controle werking installaties (bijv. vloerverwarming)

 

Het thermografisch onderzoek dient onder goede (weers-)condities te worden uitgevoerd voor een betrouwbaar resultaat : 

 • Minimaal 10K verschil over de constructie (binnen 20 ̊C en buiten 10 ̊C). Hoe groter het temperatuurverschil, hoe makkelijker er gebreken te constateren zijn,Dit houdt in dat bouwkundige thermografie ook alleen in het stookseizoen kan worden uitgevoerd in verband met de benodigde temperatuurverschillen
 • Geen neerslag
 • Windkracht ≤ 3 Bft
 • Geen zonstraling op de te onderzoeken constructies

 

Uitvoering volgens NEN-EN 13187 voor bouwkundig infrarood thermografie. 

Wij voeren veelal bouwkundige thermografie uit voor gebouwen (bestaand en nieuwbouw). Hierbij onderzoeken wij : 

 • Warmteverlies bij ontbrekende of slecht aangebrachte isolatie (kwaliteitscontrole)
 • Warmteverlies door oude verzakte isolatie
 • Warmteverlies als gevolg van koudebruggen
 • Warmteverlies door luchtlekkage in de buitenschil (eventueel i.c.m. luchtdichtheidsmeting)

 

Daarnaast wordt thermografie ook voor andere doeleinden ingezet, onder andere voor : 

 • Binnenklimaatproblemen
 • Vochtproblemen en lekkageonderzoek
 • Controle werking installaties (bijv. vloerverwarming)

 

Het thermografisch onderzoek dient onder goede (weers-)condities te worden uitgevoerd voor een betrouwbaar resultaat : 

 • Minimaal 10K verschil over de constructie (binnen 20 ̊C en buiten 10 ̊C). Hoe groter het temperatuurverschil, hoe makkelijker er gebreken te constateren zijn,Dit houdt in dat bouwkundige thermografie ook alleen in het stookseizoen kan worden uitgevoerd in verband met de benodigde temperatuurverschillen
 • Geen neerslag
 • Windkracht ≤ 3 Bft
 • Geen zonstraling op de te onderzoeken constructies

 

Uitvoering volgens NEN-EN 13187 voor bouwkundig infrarood thermografie. 

Blowerdoormeting 

Een blowerdoormeting ofwel een luchtdichtheidsmeting is een meting waarbij de luchtdoorlatendheid van een gebouw wordt gemeten door middel van een blowerdoortest. Deze meting wordt zowel op overdruk als onderdruk uitgevoerd. Het meetresultaat wordt uitgedrukt in een infiltratiewaarde die kan worden getoetst aan het bouwbesluit of een ontwerpberekening. Voor nieuwbouw wordt deze luchtdichtheid verwerkt in de EnergiePrestatie-berekening bij de bouwaanvraag en noemt men het de infiltratiewaarde of qv10 waarde. Wanneer de luchtdoorlatendheid van een gebouw te hoog is, heeft dit negatieve gevolgen voor het energieverbruik, comfort en kan dit mogelijk bouwfysische problemen opleveren. 

Door een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest uit te voeren in uw bestaande of nieuwe gebouw zijn luchtlekkages door kieren en naden in de buitenschil eenvoudig op te sporen. 

Luchtdichtheidsmetingen worden uitgevoerd volgens NEN 2686 en de vervangende norm NEN-EN-ISO 9972. Ook hanteren wij de SKH-beoordelingsgrondslag 13-01 (SKH-BGS13-01). 

Luchtdichtheidsmetingen kunnen in allerlei soorten gebouwen en voor verschillende doeleinden worden uitgevoerd : 

 • Bestaande bouw en nieuwbouw
 • Woning- en utiliteitsbouw
 • Blokmetingen
 • Ruimtemeting ziekenhuizen/laboratoria
 • Koelcellen
 • Luchtlekkage onderzoek

Wilt u advies over onze Bouwfysische metingen Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
erik@invent.nl

Neem contact op met

Erik Giesen

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

erik@invent.nl +31 593 541045