Een conditiemeting betreft een inspectiemethodiek om de kwaliteit van assets eenduidig vast te leggen en daarmee een goed inzicht in uw gebouw(en)voorraad te krijgen.

Een conditiemeting volgt een methodiek waarbij elementen, dus bouwkundige voorzieningen en technische installaties, een cijfer tussen 1, uitstekend, en 6, zeer slecht, wordt gegeven.  

Deze methodiek is uitgewerkt in NEN 2767 “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen” en heeft samengevat de volgende doelstellingen : 

 • Zorgt voor een uniforme conditiescore
 • Geeft helderheid over gebreken en de bijbehorende gebrekenparameters belang, omvang en intensiteit 
 • Geeft inzicht in de prioriteitsstelling
 • Als toetsingsmiddel en sturingselement

De methodiek is dusdanig opgesteld dat verwarring nagenoeg is uitgesloten en relatief eenduidig een kwalitatief oordeel kan worden gegeven aan uw bouw- en installatiedelen. 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Karlo (T) H. Doppenberg

Manager operatie

Manager operatie

k.doppenberg@proscan.com +31 621803159

RVB BOEI 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een methodiek uitgewerkt waarbij een integrale inspectie wordt uitgevoerd. Hierbij wordt geïnspecteerd op de aspecten Brand, Onderhoud (conditiemeting), Energiezuinigheid en duurzaamheid en Inzicht in wet- en regelgeving. 

Een BOEI inspectie is een uitgebreide conditiemeting waarbij u als gebouweigenaar een compleet beeld naar kwaliteit, kosten en levensduur van uw elementen (assets) verkrijgt waarmee u beleidsmatige keuzes kunt maken.

conditiemeting-volgens-nen-2767

Waarom een

Conditiemeting?

Op basis van deze norm heeft u onder andere : 

 

 • Een zuivere technische invalshoek om een kwalitatief oordeel te geven over uw bouw- en installatiedelen
 • Een hulpmiddel om de gewenste kwaliteit van uw bouw- en/of installatiedelen te omschrijven
 • Een hulpmiddel om het onderhoud aan uw bouw- en installatiedelen aan te besteden en het uitgevoerde onderhoud te controleren
 • Een hulpmiddel om op puur technische basis een meerjarenonderhoudsplan voor uw bouw- en/of installatiedelen op te stellen

 

Door een conditiemeting uit te laten voeren, krijgt u dus de kwaliteit van uw gebouwen objectief inzichtelijk, kunt u uw onderhoud daarop aansturen (eventueel aanbesteden) en uitgevoerd onderhoud controleren, maar ook intern onderhoudsbeleid vaststellen en communiceren over verwachtingen van de gebruikers van uw gebouw(en). 

 

Of u nu uw bouwkundige voorzieningen of uw technische installaties wilt laten beoordelen, SOCOTEC heeft de kennis in huis u hiermee van dienst te zijn. Afhankelijk van uw wens ontvangt u een rapportage waarin opgenomen de geïnspecteerde bouw- en installatiedelen, de aanwezige conditie, een advies over een mogelijk gewenste opwaardering van de installaties als de conditie van deze slechter is dan gewenst, een beoordeling van de conditie in relatie tot de te verwachten conditie op basis van de leeftijd van het betreffende element, et cetera. 

 

SOCOTEC beschikt ook over in de RVB BOEI methodiek opgeleide en gecertificeerde integrale inspecteurs en adviseurs vastgoed. Dus ook voor een RVB BOEI meting bent u bij ons aan het juiste adres. 

Op basis van deze norm heeft u onder andere : 

 

 • Een zuivere technische invalshoek om een kwalitatief oordeel te geven over uw bouw- en installatiedelen
 • Een hulpmiddel om de gewenste kwaliteit van uw bouw- en/of installatiedelen te omschrijven
 • Een hulpmiddel om het onderhoud aan uw bouw- en installatiedelen aan te besteden en het uitgevoerde onderhoud te controleren
 • Een hulpmiddel om op puur technische basis een meerjarenonderhoudsplan voor uw bouw- en/of installatiedelen op te stellen

 

Door een conditiemeting uit te laten voeren, krijgt u dus de kwaliteit van uw gebouwen objectief inzichtelijk, kunt u uw onderhoud daarop aansturen (eventueel aanbesteden) en uitgevoerd onderhoud controleren, maar ook intern onderhoudsbeleid vaststellen en communiceren over verwachtingen van de gebruikers van uw gebouw(en). 

 

Of u nu uw bouwkundige voorzieningen of uw technische installaties wilt laten beoordelen, SOCOTEC heeft de kennis in huis u hiermee van dienst te zijn. Afhankelijk van uw wens ontvangt u een rapportage waarin opgenomen de geïnspecteerde bouw- en installatiedelen, de aanwezige conditie, een advies over een mogelijk gewenste opwaardering van de installaties als de conditie van deze slechter is dan gewenst, een beoordeling van de conditie in relatie tot de te verwachten conditie op basis van de leeftijd van het betreffende element, et cetera. 

 

SOCOTEC beschikt ook over in de RVB BOEI methodiek opgeleide en gecertificeerde integrale inspecteurs en adviseurs vastgoed. Dus ook voor een RVB BOEI meting bent u bij ons aan het juiste adres. 

Wat en hoe vaak een conditiemeting actualiseren? 

Een conditiemeting vindt plaats door een inventarisatie van de elementen waarvan u een conditiemeting wilt hebben uitgevoerd. Met de inventarisatie worden deze elementen geïnspecteerd. Dit betreft een visuele inspectie, u heeft daar dus geen overlast van. 

De inventarisatie en de resultaten inspectie worden verwerkt in een softwarepakket van waaruit een conditiescore per element (of groep van elementen) wordt bepaald en een rapportage wordt gegenereerd. 

De frequentie waarmee een conditiemeting dient te worden uitgevoerd is niet in NEN 2767 vastgelegd. Deze kan worden vastgelegd in een overeenkomst, bijvoorbeeld dat u wenst dat deze jaarlijks wordt uitgevoerd om uw onderhoudspartijen te controleren. Omdat elementen worden gebruikt en dus slijten, verdient het aanbeveling een conditiemeting minimaal elke drie à vier jaren uit te (laten) voeren. 

Wilt u meer informatie over het meten van de conditie van machines volgens NEN 2767? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Karlo (T) H. Doppenberg

Manager operatie

Manager operatie

k.doppenberg@proscan.com +31 621803159