Is uw gebouw legionellavrij? Dat weet u alleen als u uw water periodiek laat controleren. Wij controleren uw waterkwaliteit op legionella en andere micro-organismen.

Bij een prioritaire installatie moeten ieder half jaar watermonsters worden genomen om te controleren of er wel of geen normoverschrijdingen zijn op het gebied van legionella. SOCOTEC kan dit voor u uitvoeren.

Is uw gebouw legionellavrij? Dat weet u alleen als u uw water periodiek laat controleren. SOCOTEC neemt jaarlijks meer dan 15.000 watermonsters op het gebied van legionella. Legionella is niet de enige bacterie die in het water kan voorkomen.

Wij controleren ook op andere micro-organismen. Zorgen over uw waterkwaliteit? Onze gecertificeerde inspecteurs komen bij u langs om watermonsters te nemen die in ons eigen lab worden geanalyseerd. Zo kunnen we snel schakelen.

Keerklepcontroles

In een leidingwaterinstallatie zijn diverse appendages opgenomen om terugstroming van mogelijk verontreinigd water te voorkomen en om het veilig functioneren van de installatie te waarborgen. Terugstroombeveiligingen zoals keerkleppen, beluchters, onderbrekers en atmosferische onderbrekingen moeten jaarlijks worden gecontroleerd. De inspecteurs van SOCOTEC kunnen deze controles voor u uitvoeren.

Neem contact op met

Igor van Noord

Accountmanager

Accountmanager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500

Termperatuurmetingen

Temperatuurmetingen zijn een uitstekende methode om snel risico's op groei van legionella vast te stellen. Temperaturen boven 25 °C en beneden 60 °C geven aan dat er een vergroot risico op groei van legionella bestaat. In het legionellabeheersplan worden temperatuurmetingen opgenomen. Door middel van deze periodieke metingen wordt de temperatuur gemonitord en kan waar nodig actie worden ondernomen. Temperatuurmetingen kunnen wij periodiek en continu voor u uitvoeren, zowel handmatig als door het plaatsen van automatische temperatuursensoren.

Waterwerkblad 1.4G 

Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties". Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van drinkwaterinstallaties te komen, wordt in de Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van wat in de norm in algemene zin wordt gesteld. Het in de Werkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006. 

Waterwerkblad 1.4G gaat over het beheer van leidingwaterinstallaties. Onder beheer wordt verstaan het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies van de leidingwaterinstallaties blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen. SOCOTEC kan het complete beheer van de leidingwaterinstallatie voor u uitvoeren en documenteren.

Wilt u begeleid worden bij Inspecties en watermonsters ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
info@socotec.nl

Neem contact op met

Igor van Noord

Accountmanager

Accountmanager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500