In onze strijd met het water is de aaneengesloten schakel van watersystemen, waterkeringen en kunstwerken cruciaal om een waterveilige leefomgeving in een groot deel van Nederland te kunnen waarborgen. SOCOTEC draagt hier met onderzoek en advies dagelijks aan bij. 

Samenwerking waterschappen 

SOCOTEC voert al decennia lang geotechnische onderzoeken uit om de bodemopbouw en sterkte van waterkeringen in heel Nederland in beeld te brengen. Via deze weg is er met alle waterschappen en hoogheemraadschappen in Nederland ook goed contact. Bij veel waterschappen en hoogheemraadschappen heeft SOCOTEC raamovereenkomsten afgesloten voor de uitvoering van grond- en laboratoriumonderzoek. 

Ruim 10 jaar geleden is vanuit de monitoring gestart met de plaatsing van meetnetten van telemetrische systemen om de actuele stijghoogte en waterspanningen in waterkeringen voor verschillende hoogheemraadschappen en waterschappen actief te kunnen monitoren. Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland zijn vanaf die periode ook verkeersbelastingsproeven uitgevoerd om meer te weten te komen over de belastingafdracht van verkeer op groene en grijze kaden. De resultaten van deze proeven zijn door de STOWA opgenomen in de landelijke leidraad (LTVRW,2015). 

Neem contact op met

Ir. Bart van Knapen

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

bart.van.knapen@socotec-geotechnics.nl +31 6 27884245

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702

Meer dan grondonderzoek alleen! 

Het gericht inwinnen van kennis over waterkeringen is de eerste stap in een goede beoordeling van waterkeringen. SOCOTEC zet haar kennis en ervaring de komende jaren in voor de ontwikkeling van nieuwe onderzoekstechnieken waarmee op onderscheidende wijze ook advies kan worden gegeven. Samenwerking met partners (waterschappen, hoogheemraadschappen, ingenieursbureaus en aannemers) is hierbij onontbeerlijk. Het geven van advies als verlengstuk van het onderzoek maakt SOCOTEC ook op het gebied van waterveiligheid flexibel inzetbaar voor gerichte vraagstukken. 

Advies op maat 

Het team waterveiligheid bij SOCOTEC is momenteel groeiende, waardoor ook steeds meer mogelijk is. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld de volgende vragen : 

  • (Her)toetsing dijkstrekkingen
  • Beschouwing waterveiligheid voor vergunning Waterwet
  • Uitvoeringsbegeleiding/Site Engineering
  • Analyse van en advies ten aanzien van resultaten grond- en laboratoriumonderzoek- en monitoring
  • Denktank ontwikkeling (in-situ) proeven dijken 
waterveiligheid

 

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
bart.van.knapen@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Ir. Bart van Knapen

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

bart.van.knapen@socotec-geotechnics.nl +31 6 27884245

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702