Een bouwkundige opname is een opname door middel van foto's en tekst van alle aanwezige bouwkundige gebreken aan een pand of object. 

Hoewel de aannemer er alles aan doet om zo voorzichtig mogelijk te werk te gaan, is een bouwproces vrijwel nooit geheel zonder risico. Om lange discussies over geclaimde schades te voorkomen, biedt een bouwkundige opname uitkomst.

De kans op schade aan objecten in de omgeving is altijd aanwezig bij het uitvoeren van bijvoorbeeld hei- en boorwerkzaamheden van funderingspalen, het in- en uittrillen van damwanden en het onttrekken van grondwater. Daarnaast zorgt ook het aan- en afvoeren van grond en materialen voor de nodige risico’s.

De juiste stap om te beginnen is het laten uitvoeren van een bouwkundige opname. Een bouwkundige vooropname is een opname van alle aanwezige, bouwkundige gebreken in/aan de omliggende bebouwing, welk plaatsvindt vóór aanvang van de werkzaamheden. De gebreken worden vastgelegd door middel van tekst en beeld, en vervolgens aangeboden in een rapportage. Deze rapportage dient als bewijsstuk bij eventuele schadeclaims tijdens en na de bouwwerkzaamheden. De rapportage is online inzichtelijk voor de opdrachtgever. De bewoner(s)/eigenaren hebben inzicht in alleen het voor hen van belang zijnde deel van de rapportage.

Het laten uitvoeren van een bouwkundige opname creëert transparantie en rust bij zowel de aannemer als de omwonende.

Neem contact op met

Frits (G).A. Eppink

Vakgroep Coordinator Accountteam

Vakgroep Coordinator Accountteam

f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460
bouwkundige-opname

De bouwkundige

opname

Nadat de risico's in kaart zijn gebracht, wordt er een invloedsgebied vastgesteld. Dit invloedsgebied is per project verschillend en is afhankelijk van vele factoren. Alle aanwezige belendingen en objecten binnen dit invloedsgebied hebben kans op schade door de uit te voeren werkzaamheden. Doormiddel van het juist monitoren van de aanwezige belendingen en objecten binnen het invloedsgebied, wordt de kans op schade tot een minimum beperkt.

 

De bouwkundige vooropname van alle aanwezige belendingen en objecten binnen het invloedsgebied wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden uitgevoerd door één of meerdere van onze NIVRE register-Experts. Alle visuele gebreken worden vastgelegd doormiddel van foto's en tekst. Deze worden vervolgens verwerkt en uitgewerkt in een uitgebreide rapportage, waarmee discussies over eventuele nieuwe schade snel kan worden uitgesloten.

 

Naast de bouwkundige opname zal er in de meeste situaties ook monitoring nodig zijn. Lees hiervoor meer op de pagina

Nadat de risico's in kaart zijn gebracht, wordt er een invloedsgebied vastgesteld. Dit invloedsgebied is per project verschillend en is afhankelijk van vele factoren. Alle aanwezige belendingen en objecten binnen dit invloedsgebied hebben kans op schade door de uit te voeren werkzaamheden. Doormiddel van het juist monitoren van de aanwezige belendingen en objecten binnen het invloedsgebied, wordt de kans op schade tot een minimum beperkt.

 

De bouwkundige vooropname van alle aanwezige belendingen en objecten binnen het invloedsgebied wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden uitgevoerd door één of meerdere van onze NIVRE register-Experts. Alle visuele gebreken worden vastgelegd doormiddel van foto's en tekst. Deze worden vervolgens verwerkt en uitgewerkt in een uitgebreide rapportage, waarmee discussies over eventuele nieuwe schade snel kan worden uitgesloten.

 

Naast de bouwkundige opname zal er in de meeste situaties ook monitoring nodig zijn. Lees hiervoor meer op de pagina

SOCOTEC streeft naar de hoogste kwaliteit en is als organisatie aangesloten bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Ook staan al onze bouwkundig opname-experts op persoonlijke titel ingeschreven bij dit Instituut. Daarnaast voldoen onze bouwkundige opnames aan de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 ‘’Het uitvoeren van bouwkundige opnames’’.

bouwkundige-opname

Kwaliteit en

Schadeloket

In combinatie met de bouwkundige opname biedt SOCOTEC een aanvullende, gratis service in de vorm van een schadeloket.

 

Dit betreft een digitale omgeving waarin omwonende, met een persoonlijke inlogcode kunnen inloggen en de volgende acties kunnen ondernemen :

 

  • Het maken van een afspraak voor de bouwkundige opname
  • Het inzien en downloaden van de rapportage van hun eigen woning
  • Het stellen van vragen- en het uiten van zorgen gedurende het project met het oog op risico’s
  • Het indienen van schadeclaims

 

Middels deze dienst zorgt SOCOTEC voor een volledige ontzorging aan onze opdrachtgever op het gebied van contact met de omwonende. De opdrachtgever kan zich hierdoor 100% focussen op het uitvoeren van het werk. Indien er vervolgactie noodzakelijk is naar aanleiding van een klacht of claim, dan zullen wij hierover in contact treden met onze contactpersoon van het betreffende project en de mogelijkheden bespreken.

In combinatie met de bouwkundige opname biedt SOCOTEC een aanvullende, gratis service in de vorm van een schadeloket.

 

Dit betreft een digitale omgeving waarin omwonende, met een persoonlijke inlogcode kunnen inloggen en de volgende acties kunnen ondernemen :

 

  • Het maken van een afspraak voor de bouwkundige opname
  • Het inzien en downloaden van de rapportage van hun eigen woning
  • Het stellen van vragen- en het uiten van zorgen gedurende het project met het oog op risico’s
  • Het indienen van schadeclaims

 

Middels deze dienst zorgt SOCOTEC voor een volledige ontzorging aan onze opdrachtgever op het gebied van contact met de omwonende. De opdrachtgever kan zich hierdoor 100% focussen op het uitvoeren van het werk. Indien er vervolgactie noodzakelijk is naar aanleiding van een klacht of claim, dan zullen wij hierover in contact treden met onze contactpersoon van het betreffende project en de mogelijkheden bespreken.

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
f.eppink@hanselman.nl

Neem contact op met

Frits (G).A. Eppink

Vakgroep Coordinator Accountteam

Vakgroep Coordinator Accountteam

f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460