20240627_TOjul_1750i

Wijziging spelregels TOjuli: risico op oververhitting

vr 28/06/2024 - 06:16

Vanaf 1 juli 2024 veranderen de spelregels voor de TOjuli-eis aan oververhitting. Actieve koeling alleen is dan niet meer voldoende om vrijstelling te krijgen; aanvullende voorwaarden zijn vereist om aan te tonen dat het risico op oververhitting voldoende wordt beperkt.

De TOjuli-eis, geïntroduceerd in 2021, heeft als doel oververhitting in (nieuwbouw)woningen te beperken. Passieve maatregelen zoals zonwering en overstekken zijn de beste oplossingen. Hoewel zonwerende beglazing ook kan helpen, weert het tijdens koude dagen ook de warmte van de zon, wat kan leiden tot verlies aan passieve warmtewinst. Actieve koeling kan extra energie verbruiken en is niet altijd effectief als niet aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan.


Nieuwe Voorwaarden voor Actieve Koeling (NTA 8800:2024)


De update van NTA 8800 per 1 juli 2024 stelt dat actieve koeling alleen niet voldoende is om aan de TOjuli-eis te voldoen. Er moeten aanvullende voorwaarden worden vervuld om zeker te stellen dat de koelcapaciteit voldoende is. Drie methoden worden geboden:

  1. Beperking van Zoninstraling: Minstens 95% van het glasoppervlak moet zoninstraling tegenhouden door zonwering, zonwerend glas of schaduw van overstekken/balkons. Ook woningen met weinig glasoppervlak zijn vrijgesteld van aanvullende koelvermogen eisen.
  2. Dynamische Koellastberekening: De opwek- en afgiftecapaciteit van het koelsysteem wordt berekend volgens parameters uit de Omgevingsregeling Bijlage XVI. De beoogde koelcapaciteit moet in deze berekening worden ingevoerd om te beoordelen of oververhitting voldoende wordt voorkomen.
  3. Vereenvoudigde Berekening (Bijlage AA NTA 8800): Deze methode bepaalt per verblijfsruimte de benodigde afgiftecapaciteit (b.v. vloerkoeling) en de minimale koelcapaciteit van de koude opwekker (b.v. warmtepomp).

Conclusie


Vanaf 1 juli 2024 worden de voorwaarden voor actieve koeling aangescherpt om beter aan te sluiten bij de benodigde koelcapaciteit, waardoor het risico op oververhitting in woningen effectief wordt beperkt. Het vermijden van overmatige zoninstraling blijft de eenvoudigste en meest effectieve methode.
 

Aanvullende vragen? Neem contact met ons op

Mocht u aanvullende vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder en kunnen, indien gewenst, de berekening voor u uitvoeren.

neem dan contact met ons op