principle-ethics

Principe van ethiek

Ethiek, integriteit en verantwoordelijkheid staan centraal in het handelen van SOCOTEC.

Ethiek staat centraal in de acties van SOCOTEC.

 

Het naleven van lokale en internationale wetten en voorschriften speelt een sleutelrol in de vereisten van de SOCOTEC Groep. Dit fundamentele principe is een vereiste dat de integriteit van de Groep waarborgt en haar reputatie handhaaft.

De toewijding van SOCOTEC aan ethiek en transparantie wordt bevestigd via haar Ethische Code, die bindend is voor al haar werknemers wereldwijd. Dit betekent dat elk bedrijf binnen de Groep verantwoordelijk is voor het waarborgen dat de Ethische Code wordt geïmplementeerd en gehandhaafd, gebaseerd op de verplichtingen en bijzonderheden van haar zakelijke activiteiten en locatie.

Een jaarlijkse boodschap wordt verzonden naar alle werknemers om hen op de hoogte te stellen van het bestaan van de Ethische Code.

Een rapportageprocedure stelt alle werknemers van de Groep en natuurlijke personen in staat om elk misdrijf, overtreding of bedreiging van het algemeen belang te melden.

Een Ethische Commissie is belast met het handhaven van de Ethische Code, het ontvangen van meldingen van onethisch gedrag en het toezicht houden op de handhaving van de bepalingen van anti-corruptiewetten. De commissie bestaat uit drie leden :

 

  1. Eléonore LARRAMENDY, General Counsel, SOCOTEC Groep
  2. Sébastien Botin, Human Resources Director, SOCOTEC Groep
  3. Charlotte Becquart, Compliance Officer Groupe, SOCOTEC Groep

Inleiden van een meldingsprocedure Neem contact met ons op

Lees meer over de voorwaarden voor het implementeren van de klokkenluidersprocedure

Klokkenluidersformulier