Vanuit de ligging kenmerkt Nederland zich als een logistiek knooppunt met onder meer onze mainport in Rotterdam, de Luchthaven Schiphol in Amsterdam en de intensieve verbindingen over rail, weg- en waterwegen naar het achterland Europa en de rest van de wereld.

Transport- en Logistieke activiteiten zijn voor Nederland een belangrijke bron van inkomsten en voor vele ondernemingen de basis van hun bestaan. De ligging van Nederland en de moderne faciliteiten hebben Nederland gemaakt tot een wereldspeler in deze sector.     

Technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en het gebruik van onze beperkte ruimte brengen constant uitdagingen en kansen met zich mee.

Neem contact op met

Teo Boer

Manager Transport & Techniek

Manager Transport & Techniek

t.boer@hanselman.nl +31 6 83676304

Met gecontroleerde ontwikkeling, waarin tijdig risico’s worden geïdentificeerd en beheersbaar worden gemaakt, wordt de continuïteit van de ondernemingen en diensten geborgd en blijft Nederland een speler van formaat. 

SOCOTEC is zodoende, in binnen- en buitenland, vaak betrokken, bij het ontwerp van de fundering van logistieke centra en met name ook de optimalisatie van het ontwerp van de vloeren. Vanwege de grootte van logistieke centra kan een relatief kleine optimalisatie al tot grote kostenbesparingen leiden.  

Transport & Logistiek in Nederland 

Met de centrale ligging van Nederland ten opzichte van het achterland, haar uitstekende infrastructuur en de handelsgeest van Nederlanders heeft ons land zich ontwikkeld als een logistiek knooppunt met onder meer de wereldhaven Europoort Rotterdam, de luchthaven Schiphol Amsterdam en de intensieve verbindingen over rail, weg- en waterwegen naar het achterland Europa en de rest van de wereld.  

De diensten van SOCOTEC worden door overheidsinstellingen en ondernemingen betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van gebouwen en infrastructuur in deze sector, almede in de operationele fase.  

Zo worden onze deskundigen door wegbeheerder Rijkswaterstaat betrokken na ongevallen met vrachtauto’s / zwaar materieel op auto snelwegen binnen Nederland met als doel de weg weer zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor het intensieve verkeer. Hierbij richten wij ons op de belangen voor behoud van het casco, de lading en het milieu. Met onze specifieke deskundigheid op deze gebieden hebben wij een unieke en succesvolle samenwerking met alle betrokken partijen opgebouwd.  

Onze werktuigkundige specialisten worden ingezet bij (schade)claims op het gebied van zwaar materieel, goederen transport, oorzaakonderzoek, technische garantie kwesties en bij rechtszaken (gerechtsdeskundigen). 

Geotechnisch onderzoek en ontwerp 

Logistieke centra beslaan vaak (zeer) grote oppervlaktes. Door een optimaal funderingsontwerp worden de kosten geminimaliseerd. De grootste besparingen in het funderingsontwerp en de uitvoering zijn te realiseren door toepassing van funderingen op staal.   

Door gericht onderzoek uit te voeren en nauwkeurige zettingsberekeningen te maken, gebaseerd op gedetailleerde vloerbelasting schema’s worden de te verwachten zettingen en zettingsverschillen inzichtelijk gemaakt en de benodigde grondverbetering / vloerdikte geoptimaliseerd. Indien de vloer toch op palen moet worden gefundeerd wordt optimalisatie gevonden in de juiste keuze van het paaltype en het bepalen van de h.o.h.-afstand tussen de palen in relatie tot de vloerdikte.  

Optimalisatie van de vloerdikte en/of het aantal en de lengte van de palen leidt vrijwel altijd tot grote besparingen, omdat het om grote aantallen / oppervlaktes gaat.

 

Onze teams van deskundigen bieden de volgende diensten: 

Wilt u begeleiding in de sector transport en logistiek? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
t.boer@hanselman.nl

Neem contact op met

Teo Boer

Manager Transport & Techniek

Manager Transport & Techniek

t.boer@hanselman.nl +31 6 83676304