Een bouwproject staat nooit op zichzelf, ook als alle omgevingsaspecten goed zijn afgewogen blijven er onzekerheden bestaan die ongewenste gevolgen kunnen veroorzaken.

Zeker in de fase waarbij de fundering wordt gerealiseerd is interactie met de omgeving inherent. Denk hierbij aan trillingen door heiwerk, grondwaterstandsverlaging door bemaling of zettingen door ophogingen.

Om omgevingsschades te voorkomen of te minimaliseren en draagvlak te creëren verzorgt SOCOTEC diverse omgevingsmonitoringswerkzaamheden. Een risicogestuurde aanpak leidt daarnaast in vele gevallen tot kostenbesparing en tijdsbesparing.  

Hierbij kan SOCOTEC putten uit ruim 45 jaar ervaring in geotechnisch onderzoek en omgevingsmonitoring, hebben we zelf materieel om alle type meetsystemen te plaatsen (inclusief boorstellingen) en zijn hoogopgeleide geotechnische adviseurs, hydrologen en meetexperts werkzaam binnen onze organisatie.  Monitoren is niet enkel plaatsen van meetsystemen en data verzamelen maar het gehele facet om u te ontzorgen en te adviseren.   

Naast omgevingsmonitoring verzorgen wij kwaliteitscontroles en inspecties gedurende de uitvoering. Denk hierbij aan het akoestisch doormeten van funderingspalen, controle grondverbetering, het verzorgen van plaatdrukproeven of hei- en boorbegeleiding. Tevens is SOCOTEC een door het KCAF erkend bureau voor het verzorgen van funderingsinspecties. Met een rapportage van ons in uw dossier heeft u aantoonbaar de kwaliteit van de fundering vastgelegd.   

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

Met de kennis van de ondergrond en het eigen materieel om peilbuizen of waterspanningsmeters te plaatsen is SOCOTEC dé partij die grootschalige grondwatermonitoringsnetten kan installeren en waterspanningsmetingen kan verzorgen. 

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480