Socotec ondersteunt u in het beheer van uw waterleidinginstallatie om bacteriegroei onder controle te houden.

Beheermaatregelen legionella

Onze vakmensen kennen de weg in uw gebouw, hebben alle kennis en kunde in huis en werken BRL-gecertificeerd. De top 6 beheermaatregelen waar we onze opdrachtgevers in ondersteunen?

  • Controleren van keerkleppen
  • Spoelen van tappunten
  • Opnemen van de leidingwatertemperatuur
  • Spuien en reinigen van boilers
  • Brandslanghaspelcontrole
  • Chemische of thermische desinfectie leidingen

 

Legionellapreventie

Regelmatig onderzoek naar de waterkwaliteit in uw gebouw is een must om het drinkwater gezond te houden. Als gebouweigenaar of -beheerder van een risicolocatie bent u hiertoe zelfs verplicht. Wij stellen voor u een nauwkeurige risicoanalyse op om te laten zien op welke plekken in uw waterleiding er een hoger risico is op legionellagroei. Het beheerplan geeft inzicht in de maatregelen en aanpassingen die nodig zijn om het water in uw gebouw gezond te maken en te houden.

Neem contact op met

Igor van Noord

Accountmanager

Accountmanager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500

Advies Legionella

NEN1006

Voor de leidingwaterinstallatie van onder meer gymzalen, sportcomplexen, scholen en kinderdagverblijven is legionellapreventie niet verplicht. Voor de invulling van de wettelijke zorgplicht is aanleg, gebruik en onderhoud van de waterinstallatie in deze “niet-prioritaire leidingwaterinstallaties” volgens de regels van het bouwbesluit (NEN1006) wel belangrijk. Om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan de zorgplicht voor deugdelijk drinkwater adviseert SOCOTEC een NEN1006 inspectie uit te voeren. Bij een NEN1006 inspectie controleren wij de complete installatie op basis van de gestelde eisen.

 

U ontvangt een overzichtelijke rapportage van de bevindingen. Ook vermelden we welke periodieke onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te waarborgen.

Voor de leidingwaterinstallatie van onder meer gymzalen, sportcomplexen, scholen en kinderdagverblijven is legionellapreventie niet verplicht. Voor de invulling van de wettelijke zorgplicht is aanleg, gebruik en onderhoud van de waterinstallatie in deze “niet-prioritaire leidingwaterinstallaties” volgens de regels van het bouwbesluit (NEN1006) wel belangrijk. Om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan de zorgplicht voor deugdelijk drinkwater adviseert SOCOTEC een NEN1006 inspectie uit te voeren. Bij een NEN1006 inspectie controleren wij de complete installatie op basis van de gestelde eisen.

 

U ontvangt een overzichtelijke rapportage van de bevindingen. Ook vermelden we welke periodieke onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te waarborgen.

Brononderzoek

Blijkt na het nemen van een watermonster dat de waarden van de bacteriegroei in uw leidingwater boven de grenswaarden zijn, dan gaan we op zoek naar de oorzaak van deze normoverschrijding. Via een brononderzoek komt aan het licht waar uw leidingwaterinstallatie gebreken vertoont. We maken een plan van aanpak om het probleem bij de bron aan te pakken, zodat we bacteriegroei kunnen voorkomen.

Audit

Wilt u zeker weten dat u voldoet aan de actuele wet- en regelgeving rondom legionellapreventie? Via een audit onderzoeken wij of u uw legionellabeheertaken juist uitvoert. Ook geven we u advies hoe u dit voortaan efficiënter kunt doen. Zo heeft u er minder omkijken naar. Van de uitgevoerde audit ontvangt u een duidelijke rapportage met de actiepunten om legionellapreventie verder te optimaliseren. Bent u op de juiste weg? Wij brengen het voor u in kaart. 

Ontwerp

Ondersteuning nodig bij het technisch ontwerp en dimensionering van uw leidingwaterinstallatie? Betrek vanaf het begin van de bouw of renovatie een adviseur van SOCOTEC bij uw project. Behalve bij het ontwerp kunnen wij ook een belangrijke rol vervullen bij de bouwbegeleiding. Onze adviseur zorgt ervoor dat de installatie wordt ontworpen en aangelegd volgens de geldende eisen, dat er hygiënisch wordt gewerkt en het aantal beheermaatregelen na oplevering tot een minimum wordt beperkt. Voorkomen is beter dan genezen.

Tekenwerk

Volgens wet- en regelgeving bent u verplicht om goede technische tekeningen te hebben van uw leidingwaterinstallatie. Zo weet u waar risico’s op legionellagroei zich bevinden. SOCOTEC helpt u bij het accuraat uitwerken van uw installatietekeningen, digitaal of op papier. 

Wilt u uw watersysteem controleren op legionella? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
info@socotec.nl

Neem contact op met

Igor van Noord

Accountmanager

Accountmanager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500