Met een inspectie door thermografie worden zogenoemde 'hotspots' in componenten en aansluitingen van elektrische materieel zichtbaar. Die kunnen een indicatie zijn van (naderende) problemen, veroorzaakt door defecte bedrading, verbindingen of geleidingen, waardoor uw bedrijfscontinuïteit in gevaar komt. 

Thermografie 

Wanneer we een beeld vormen van de objecten om ons heen en daarbij uitsluitend kijken naar de temperatuur, dan krijgen we een zogenaamd warmtebeeld. We spreken dan van thermografie. De grafische weergave van een dergelijk warmtebeeld noemt men thermogram. 

Alle objecten zenden infraroodstraling uit. Deze straling kan worden gemeten middels een infraroodcamera. Infrarood licht is een licht dat de mens niet kan zien maar wel aanvoelt als warmte. Omdat men bij een inspectie door thermografie dus eigenlijk licht waarneemt, kan deze contactloos en daarmee vaak tijdens bedrijf, dus zonder onnodig productieverlies, plaatsvinden.  

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

De rol van elektrische inspecties

Als u uitval van uw bestaande elektrische installatie in een zo vroeg mogelijk stadium wilt detecteren, dan laat u een inspectie door thermografie uitvoeren. 

Daarnaast maakt een inspectie door thermografie deel uit van SCIOS Scopes 10 en 12 inspecties. 

Een inspectie met behulp van thermografie wordt gebruikt voor het vroegtijdig opsporen van onverwacht hoge temperaturen, de zogenaamde hots spots. Door hun oorsprong te vinden, kunnen ze vaak worden opgelost voordat ze tot calamiteiten in uw installaties leiden. Een inspectie met behulp van thermografie is dus een preventieve manier om (dreigende) brandrisico's op te sporen. 

Door deze inspectie uit te laten voeren door een medewerker van SOCOTEC weet u zeker dat deze professioneel en deskundig wordt uitgevoerd. Onze inspecteurs zijn gecertificeerde Thermografen niveau 1. 

De inspectie wordt doormiddel van foto’s met een warmtebeeldcamera uitgevoerd. 

Er zijn geen bepalingen ten aanzien van wat er dient te worden geïnspecteerd, tenzij thermografie onder een SCIOS Scope 10 of 12 inspectie wordt uitgevoerd. 

Als u thermografie als aanvulling op een inspectie van de elektrische installaties laat uitvoeren, dan zullen in principe alle elektrische verdeelinrichting die onder deze inspectie vallen, ook worden geïnspecteerd door thermografie. 

Er zijn ook geen bepalingen ten aanzien van hoe vaak deze inspectie dient te worden uitgevoerd. En ook hier verdient het aanbeveling de inspectie mee te laten lopen met de frequentie dat u uw elektrische installaties laat inspecteren volgens NEN 1010 of NEN 3140. 

inspectie-door-thermografie

Wilt u meer informatie over deze inspectie? Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een inspectie kost?

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Deze inspectie kan ook onder de certificeringsregeling van SCIOS worden uitgevoerd, zie daarvoor SCIOS scope 8 inspectie.

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667