SOCOTEC ondersteunt u in het beheer van uw waterleidinginstallatie om bacteriegroei onder controle te houden. Onze vakmensen kennen de weg in uw gebouw, hebben alle kennis en kunde in huis en werken BRL-gecertificeerd. 

Spoelen

Installaties moeten worden gebruikt in overeenstemming met de ontwerpcondities, waarbij het uitgangspunt is dat de leidinginhoud ten minste wekelijks wordt ververst. Wanneer het niet mogelijk is om de installatie hierop aan te passen, moet dit op een andere manier worden geborgd. Wij kunnen deze tappunten handmatig of automatisch voor u spoelen, waarbij de logboeken digitaal worden bijgehouden.  

Desinfecties

SOCOTEC kan preventief of na een normoverschrijding de leidingwaterinstallatie desinfecteren. Met desinfectie wordt bedoeld het fysisch (thermisch) of chemisch (met biocide) verwijderen of afdoden van schadelijke micro-organismen die zich in een drink- en/of warmtapwaterinstallatie bevinden. De desinfectie wordt vakkundig volgens BRL-K14032 uitgevoerd. 

Neem contact op met

Igor van Noord

Accountmanager

Accountmanager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500

Digitaal beheer  

Ons digitaal beheer bestaat uit een slimme app en een digitale thermometer. Hiermee vervalt het handmatig meten, noteren en archiveren van de beheersmaatregelen en ontstaat een altijd actueel inzicht van legionellapreventie-uitvoer voor de locaties, die gebruik maken van het digitaal beheer. Papieren logboeken behoren tot het verleden én legionellapreventie kan nu via slimme algoritmes in 46% van de tijd worden uitgevoerd. Hiermee voelt de uitvoerder zich geholpen en is de organisatie altijd ‘in control’ op het gebied van deze wettelijke verplichting. We helpen met de interpretatie van de gegevens en bieden inzicht in de voortgang en opstoppingen in eigen management dashboards. Zo kunt u zich voortaan bezighouden met andere belangrijke werkzaamheden en wordt legionellabeheer een gemakkelijkere klus. 

Het uitvoeren van de risicoanalyse of NEN1006 inspectie gebeurt digitaal, waarna de data direct wordt doorgezet naar het digitale beheerplan. De taken kunnen eenvoudig worden toegewezen aan de uitvoeringsverantwoordelijken en via een dashboard worden gemonitord. Bij niet-uitgevoerde taken en calamiteiten volgen notificaties naar vooraf in te stellen taakhouders. 

Wilt u ondersteuning bij het digitale beheer van uw projecten? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
info@socotec.nl

Neem contact op met

Igor van Noord

Accountmanager

Accountmanager

info@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500