Een eerste- / opleveringsinspectie volgens NEN 1010 geeft u zekerheid dat uw nieuwe elektrotechnische installatie of een forse uitbreiding daarop is aangelegd volgens de actuele regelgeving en veilig kunnen worden gebruikt. 

NEN 1010 

NEN 1010 is dé norm voor elektrische (laagspannings-) installaties. Het doel van NEN 1010 is om een veilige installatie te ontwerpen en realiseren. Zo mogen elektrische voorzieningen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten deze beschermd worden tegen oververhitting door overbelasting. Om dit doel te bereiken zijn in NEN 1010 vele uitgangspunten opgenomen en eisen aan de installaties gesteld waaraan moeten worden voldaan.

Een deel van de eisen gaat in op het ontwerp van de elektrische installaties, een ander deel op de uitvoeringseisen die worden gesteld, zoals eisen aan te gebruiken materialen, uitvoering van aarding en vereffening, kiezen van de juiste beveiligingen, etc. 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

De rol van elektrische inspecties

Als u uw gehele of gedeeltelijke nieuwe installatie veilig in gebruik wilt nemen, dan laat u een eerste inspectie volgens NEN 1010 uitvoeren. 

Het doel van de inspectie is te controleren of de elektrische laagspanningsinstallaties voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsnormen, zoals deze van kracht waren ten tijde van de aanleg van de te inspecteren installatie of het te inspecteren installatiedeel. 

Hierbij worden eventuele voorkomende afwijkingen die de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen zijn, geïnventariseerd, zodat deze kunnen worden verholpen en er kan worden gekomen tot een veilige installatie voor zijn gebruikers. 

De NEN 1010 wordt vanuit het Bouwbesluit voorgeschreven bij nieuw gerealiseerde installaties. De elektrotechnische installaties in het gebouw moeten dus volgens deze norm worden uitgevoerd. Om zekerheid te krijgen of een nieuwe installatie aan deze belangrijke eisen voldoet wordt een eerste inspectie, ook wel opleveringsinspectie genoemd, uitgevoerd. 

U laat deze inspectie dus uitvoeren om nauwgezet na te gaan of uw elektrische installatie aan de veiligheidsvoorschriften als opgenomen in NEN 1010 voldoet en deze zonder risico voor mens en gebouw kan worden gebruikt. 

Door deze inspectie uit te laten voeren door een medewerker van SOCOTEC bent u ervan verzekerd dat deze professioneel, vakkundig en met juiste toepassing van de voorschriften wordt uitgevoerd. 

De inspectie wordt doormiddel van visuele controles en metingen uitgevoerd. 

Bij deze inspectie wordt alles gecontroleerd. Het betreft dus een zeer uitvoerige en intensieve inspectie van uw gehele, nieuwe elektrische installaties. 

De inspectie is een eerste- of opleveringsinspectie. Deze wordt dus maar eenmalig uitgevoerd. 

Wijzigt u substantieel bestaande installaties, dan dient deze inspectie ook over het nieuwe deel te worden uitgevoerd. 

eerste-opleveringsinspectie-volgens-nen-1010

Wilt u meer informatie over deze inspectie? Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een inspectie kost?

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Deze inspectie kan ook onder de certificeringsregeling van SCIOS worden uitgevoerd, zie daarvoor SCIOS scope 8 inspectie.

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667