SOCOTEC keurt en inspecteert uw woningen op veiligheid volgens de BRL- en NEN-normen.

 

Voor woningcorporaties voeren wij veiligheidskeuringen uit die voldoen aan BRL-14015. Ook voeren wij elektrotechnische keuringen uit volgens NEN-3140. Met deze keuring kunnen wij gebreken vastleggen die de veiligheid in uw woning of bedrijfspand kunnen belemmeren. Door het keuren van technische installaties, via de NEN 8025, wordt de veiligheid van gas, water en elektra gewaarborgd in uw woning. Deze keuring voeren wij veelal uit voor particulieren. 

Neem contact op met

Ron Huis in 't Veld

Adviseur/inspecteur EPA/VGW

Adviseur/inspecteur EPA/VGW

vd@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500

Faciliteiten en inspecties

Elektrotechnische keuringen 

Voor grotere gebouwen inspecteert SOCOTEC de vaste laagspanninginstallatie volgens de NEN-3140. Dit doen we zowel via visuele inspectie als via metingen en beproevingen. Het doel van de keuring is om gebreken te ontdekken die veilig wonen of werken kunnen belemmeren. Met het inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie kunt u aantonen dat u voldoet aan de regels zoals beschreven in de Arbowet. 

Onveilige installaties zijn niet zelden de oorzaak van binnenhuisbranden met flinke schade als gevolg. Het beoordelen van de veiligheid van al aangebrachte technische installaties doen we aan de hand van NEN 8025, ook wel de woning APK genoemd. Wanneer er een technisch mankement is, moet deze natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost, zodat het aan de eisen van veiligheid van technische installaties en voorzieningen in woningen voldoet. 

De NEN 8025-methode betreft : 

  • Het bepalen of een bestaande installatie of voorziening voldoet aan de eisen op gebied van veiligheid
  • Ook wordt bepaald hoe vaak een dergelijke beoordeling plaats moet vinden in uw woning. Dit om periodiek nauwkeurig te controleren of uw woning aan de veiligheidseisen voldoet
  • De NEN 8025 beoordeelt de veiligheid van bestaande technische installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om installaties of technische voorzieningen met gas en water en om elektra. Bouwkundige voorzieningen vallen niet onder de norm

Is de NEN 8025 verplicht? 

De NEN 8025 is door de overheid niet verplicht gesteld. Toepassing van de norm is voor woningverhuurders echter wel een methode om aan te tonen dat zij aan de zorgplicht voor de veiligheid van de huurders voldoen. Deze plicht is namelijk wel wettelijk vastgelegd. Ook particuliere woningeigenaren zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid in en om hun huizen. 

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische installaties moeten voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne, zoals in de Woningwet en het Bouwbesluit voor bestaande bouw is vastgelegd. Op grond van de wet is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de veiligheid van deze voorzieningen. Maar ook de Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht van de gas- en elektravoorzieningen in woningen. Volgens de wet is het niet verplicht om de installaties frequent te controleren, maar wij adviseren u dit wel te doen. Door het frequente gebruik of simpelweg ouderdom willen deze voorzieningen nog wel eens gaan slijten. 

SOCOTEC brengt via deze methode alle elektrische installaties en apparatuur, gasinstallaties (ventilatie, dichtheid van de gasinstallatie, mate van corrosie en eventuele aanwezigheid van koolmonoxide) en waterleidinginstallaties (temperatuur van warm water voor mengkranen, temperatuur van warm en koud tapwater en het opsporen en beoordelen van ‘dode’ leidingen in het bestaande systeem) in kaart. 

Onze inspecteurs onderzoeken de veiligheid en de technische staat van de technische installaties en voorzieningen en vertalen hun bevindingen nauwkeurig in de vorm van een rapport. Het rapport wordt van beeldmateriaal voorzien. Indien gewenst maken wij een kostenoverzicht op basis van zowel de lange als korte termijn. Zo helpen wij u bij het anticiperen, aansturen en het begroten van de te ondernemen maatregelen. 

technical-inspections

Woningkeuringen

Bewoners gaan ervan uit dat ze veilig zijn in uw woningen. Om de veiligheid te borgen, gelden duidelijke normen en richtlijnen voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van (technische) installaties. Gegarandeerd veilig wonen? SOCOTEC keurt en inspecteert uw woningen volgens de geldende BRL- en NEN-normen. Objectief en onafhankelijk. Snel en vakkundig. 

Speciaal voor woningcorporaties hebben wij een veiligheidskeuring ontwikkeld die voldoet aan de BRL-14015. In de basis worden gas, water en elektra gecontroleerd. De keuring kan eenvoudig uitgebreid worden met inspecties van andere aandachtspunten, zoals brandveiligheid en asbest. Al jaren ondersteunt SOCOTEC woningcorporaties met inspecties op maat. Het keuringsproduct is een waardevol instrument om aan te tonen dat uw woningen een veilig en gezond thuis zijn voor uw bewoners. 

Gaat u voor een duurzaam woningportfolio? Laat SOCOTEC uw bewoonde woningen periodiek keuren. Hierdoor worden mutaties een stuk goedkoper. Door slim aan te sluiten bij andere onderhoudspartijen en al geplande werkzaamheden, kunnen we zoveel mogelijk bundelen in één bezoek. Naast gas, water en elektra kunnen onze vakmensen aanvullende inspecties doen. Denk aan rookgasmetingen, schimmeldetectie, inspectie van schilderwerk en zonnepanelen. Uw woningen zijn zo perfect onderhouden en voorbereid op de toekomst.  

technische-installaties

Wilt u meer advies over onze technische installaties? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
vd@socotec.nol

Neem contact op met

Ron Huis in 't Veld

Adviseur/inspecteur EPA/VGW

Adviseur/inspecteur EPA/VGW

vd@socotec.nl +31 (0) 88 8001 500