Omgevingsmonitoring is een essentiële dienst die wij aanbieden om de integriteit en veiligheid van uw woning, bouwproject of constructie te waarborgen.

Onze expertise omvat een breed scala aan gespecialiseerde metingen en inspecties, zoals funderingsinspecties, fotografische vooropnames, deformatiemetingen, lintvoegmetingen, scheurmetingen, tiltmetingen, inclinometingen, extensometingen en trillingsmetingen. Met behulp van geavanceerde technieken en instrumenten zorgen onze gekwalificeerde ingenieurs voor nauwkeurige resultaten en waardevolle inzichten om de prestaties van uw constructie te optimaliseren en eventuele problemen vroegtijdig te identificeren. Vertrouw op ons deskundig advies en uitgebreide ervaring om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot het onderhoud, de renovatie of de bouw van uw project. 

Voorkomen dat u opdraait voor een schade die u niet heeft veroorzaakt of beoordelen of een schadeclaim terecht is? SOCOTEC Geotechnics voert dan een fotografische vooropname voor u uit. Voorafgaand aan de werkzaamheden voeren we een eerste meting, de nulmeting, uit. De resultaten van deze bouwkundige vooropname kunt u gebruiken bij het beoordelen van schadeclaims. Bij een fotografische vooropname leggen we zichtbare bouwkundige gebreken aan de buitenzijde (voor-, zij en achtergevels) en aan de binnenzijde (alle ruimten) fotografisch vast.  Daarnaast kunnen we een tussentijdse heropname uitvoeren alsmede een eindopname na afloop van de werkzaamheden. 

Desgewenst legt SOCOTEC Geotechnics de staat van de openbare ruimte vast door middel van een video-opname. Werkzaamheden waarbij wegen deels of geheel worden afgesloten hebben omleidingen met (zwaar) verkeer tot gevolg. Een video-opname biedt uitkomst om de staat van de openbare ruimte vast te leggen.

Neem contact op met

Frits (G).A. Eppink

Vakgroep Coordinator Accountteam

Vakgroep Coordinator Accountteam

f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480
  •  Deformatiemetingen 

Hoe en in welke mate beweegt een object? Is er een trend in het zakkingsgedrag? Zakt een object gelijkmatig? Een hoogtemeting (door middel van een zogeheten nauwkeurigheidswaterpassing) biedt uitkomst bij deze vragen. 

Door middel van het plaatsen van deformatiebouten, ook wel zettingsbouten of meetbouten genoemd, of asfaltspijkers en deze gedurende de werkzaamheden regelmatig in te meten kan worden bepaald of een pand of object onderhevig is aan zettingen. SOCOTEC Geotechnics maakt hierbij gebruik van meetapparatuur die op de tiende millimeter nauwkeurig is zodat eventuele deformatie tijdig kan worden gesignaleerd. 

  • Lintvoegmetingen en vloerwaterpassing 

Indien een gebouw gefundeerd is op een minder vaste ondergrond kunnen ongelijk zettingen van de fundering optreden. Om vast te stellen of bij een gebouw ongelijke zettingen zijn opgetreden kan SOCOTEC Geotechnics lintvoegwaterpassing en vloerwaterpassingen uitvoeren. 

Bij een lintvoegwaterpassing leggen we de hoogte van bouwdelen vast waarvan mag worden aangenomen dat deze ten tijde van de bouw praktisch horizontaal gelegen waren. Eventueel te meten hoogteverschillen geven een indruk van de zettingsverschillen die sinds de bouw zijn opgetreden. 

Bij een vloerwaterpassing meten we de vloer in om te zien of de vloer al dan niet waterpas loopt. Deze methode is vooral van toepassing als het object aan weerszijden is ingesloten door andere panden waardoor enkel de voorgevel en achtergevel kunnen worden ingemeten door een lintvoegmeting. 

  • Scheurmetingen 

Om te achterhalen of bestaande scheuren nog actief zijn plaatst SOCOTEC Geotechnics analoge of digitale scheurmeters. Een analoge scheurmeter bestaat uit twee doorzichtige kunststof plaatjes die met een bepaalde overlap ter plaatse van een scheur aan de muur worden bevestigd. Eén plaatje is bedrukt met een kruis en één plaatje met een mm-raster. Door de stand van het kruis periodiek af te lezen ten opzichte van het raster bepalen we of de muurdelen aan weerszijden van de scheur ten opzichte van elkaar bewegen. 

Een digitale scheurmeter kan de bestaande scheurvorming op afstand uitlezen en continue  monitoren. Indien de beweging (scheurvorming) te groot is zenden we u een alarm via e-mail of sms. 

  • Tiltmetingen 

Door de inzet van tiltmeters kan op een kosteneffectieve manier volcontinu een eventuele hoekverdraaiing (tilt) van een pand of constructie worden gevolgd. 

De tiltsensoren meten de tilt in zowel X als Y richting. Daarnaast zijn de sensoren uitgerust met een temperatuursensor. De sensoren hebben een nauwkeurigheid van 0,05° en de meetdata is inzichtelijk middels een online portal. 

  • Inclinometingen en hellingmetingen 

Horizontale verplaatsingen kunnen het gevolg zijn van ontgravingen of ophogingen en zijn mogelijk risicovol voor objecten op en onder het maaiveld. Nadelige gevolgen zijn bijvoorbeeld schade aan funderingen en voor de te realiseren nieuwbouw (“de kelder past niet meer in de damwandkuip!”), paalbreuk bij panden, scheuren in ondergrondse leidingen, grote verzakkingen en dijkdoorbraken. 

SOCOTEC Geotechnics monitort deze ondergrondse horizontale verplaatsingen voor u met hellinghoekmeters (inclinometers). Deze metingen kunnen voor u op traditionele manier handmatig worden gemeten of indien gewenst automatisch met een zogenaamde SAAF (Shape Accel Array Field), een keten van onderling in alle richtingen scharnierend aaneengekoppelde sensorelementen. 

  • Extensometingen 

SOCOTEC Geotechnics kan met extensometers de verticale vervormingen op verschillende dieptes in de ondergrond vaststellen. 

Een extensometer kan worden voorzien van verschillende ankers waarmee tegelijkertijd op verschillende dieptes kan worden gemeten. De ankers worden afgehangen in de boorgaten van bijvoorbeeld een machine pulsboring. 

SOCOTEC Geotechnics presenteert de meetdata op een web portal, met een inlogcode kunt u zelf de data real time inzien en exporteren voor eigen gebruik en analyse. 

  • Trillingsmetingen 

Door bouwwerkzaamheden zoals sloopwerkzaamheden, heien van funderingspalen, in- en uittrillen van damwanden en (bouw)verkeer kunnen trillingen optreden. Mensen kunnen er hinder van ondervinden. Maar ook kan schade aan naburige bebouwing ontstaan, onder andere afhankelijk van de aard en constructiewijze van het bouwwerk en de aard, sterkte en frequentie van de trillingen. 

SOCOTEC Geotechnics meet trillingen voor u door het bevestigen van trillingsmeters – afgestemd op het project en uw vraagstuk – aan de gevel van het pand. We koppelen hierbij de sensor door middel van een geboord gat aan de gevel en werken het geheel af met een beschermkast. 

Voor trillingsmetingen in de ondergrond kunnen wij zogenaamde geofoons in de ondergrond installeren. 

Bij een dreigende overschrijding van de grenswaarde wordt u gealarmeerd per e-mail of sms. Het is tevens mogelijk dat wij tijdens de bouwwerkzaamheden bemande trillingsmetingen verrichten. 

Voor het interpreteren van de trillingen en het vaststellen van de alarm- en grenswaarde maken we gebruik van de publicatie van de Stichting Bouw Research (SBR) “Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen“. 

Meer weten over onze Diensten ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
f.eppink@hanselman.nl

Neem contact op met

Frits (G).A. Eppink

Vakgroep Coordinator Accountteam

Vakgroep Coordinator Accountteam

f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480