Bij ieder project zijn risico’s aanwezig voor de omgeving. De risico’s zijn afhankelijk van de toe te passen werkmethode in relatie met de belendingen en objecten in de omgeving. SOCOTEC kan voor u een uitgebreide omgevings- en risicoanalyse uitvoeren.

Als hoofdopdrachtgever en-/of aannemer ben je verantwoordelijk voor deze risico’s. SOCOTEC staat haar opdrachtgevers bij om deze risico’s, voorafgaand aan de werkzaamheden in kaart te brengen en te adviseren hoe deze risico’s zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Risk Control

Bij ieder project zijn risico’s aanwezig voor de omgeving. De risico’s zijn afhankelijk van de toe te passen werkmethode in relatie met de belendingen en objecten in de omgeving. Als hoofdopdrachtgever en-/of aannemer ben je verantwoordelijk voor deze risico’s.

SOCOTEC staat haar opdrachtgevers bij om deze risico’s, voorafgaand aan de werkzaamheden in kaart te brengen en te adviseren hoe deze risico’s zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Een goede start van dit advies is het opstellen van een Risk Control.

Tijdens een RiskControl opdracht voert SOCOTEC een uitgebreide omgevings- en risicoanalyse uit en verwerkt de uitkomsten en het advies ten behoeve van de monitoring in een monitoringsplan.

Neem contact op met

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

Ir. Hilke Janssen

Senior Adviseur Bouw & Infra

Senior Adviseur Bouw & Infra

h.janssen@risicontrol.com +31 6 20402055

Frits (G).A. Eppink

Vakgroep Coordinator Accountteam

Vakgroep Coordinator Accountteam

f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460

risk-analyses

Hoe wordt een Risk Control opgesteld?

Er wordt tijdens de omgevingsanalyse gekeken naar diverse elementen als: 

 • Wat is de afstand van de omliggende belendingen tot het werk? 
 • Wat is de bouwkundige staat van de omliggende belendingen? 
 • Liggen er gevoelige objecten zoals sporen in de nabije omgeving? 

Ook worden diverse databanken geraadpleegd (zoals het Kadaster/BAG) om inzicht te krijgen in de bouwjaren en de eventuele monumentale status van de belendingen. Op deze manier wordt een zo volledig mogelijke omgevingsanalyse opgesteld welk als basis dient voor de risicoanalyse. 

Trillingspredictie 

Door het opstellen van een trillingsprognose worden trillingen vooraf in beeld gebracht en getoetst aan de meet- en beoordelingsrichtlijn SBR-A voor schade aan gebouwen. Deze richtlijn geldt in Nederland en is algemeen geaccepteerd. 

Door op voorhand de berekeningen plaats te laten vinden voorkomt de opdrachtgever dat er bouwvertraging ontstaat naar aanleidingen van klachten uit de omgeving. Ook zullen de uiteindelijke meetresultaten van de trillingsmetingen de basis vormen bij eventuele causaliteitsonderzoeken.  

Geluidspredictie 

Tijdens binnenstedelijke bouwactiviteiten wordt de omgeving blootgesteld aan bouwgeluid. Dit geluid kan hinder veroorzaken bij de omgeving, denk aan woningen, scholen en bedrijven. In Nederland mag er gedurende een bepaalde periode maar een bepaald aantal decibellen aan bouwgeluid worden veroorzaakt. Ook staat er in het bouwbesluit aangegeven dat er een geluidsmeting moet worden uitgevoerd bij binnenstedelijke bouwactiviteiten. 

In een geluidvoorspelling worden de geluidsniveaus door de voorgestelde werkzaamheden berekend en getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. De berekende geluidsniveaus worden op de plaats van geluidsgevoelige bestemmingen getoetst aan de eisen uit dit Bouwbesluit. 

risicoanalyses

Onze

Zettingspredicties

In de ontwerpfase kan Socotec voor u onderzoeken met welke zettingen voor uw project rekening moeten worden gehouden en of er eventueel een voorziening nodig is zodat bij oplevering van het project aan de zetting gerelateerde eisen wordt voldaan.

 

Met een UO (of eventueel als onderdeel van het DO) kan Socotec NL voor u onderzoeken wat de voornoemde voorziening is en aan welke specificaties deze dient te voldoen. Een en ander kan eventueel in combinatie met het vaststellen van een ophoogschema geschieden.

 

Ten aanzien van de voornoemde voorzieningen kunt u denken aan (een combinatie van):

 • Indien voldoende tijd beschikbaar is, een zettings-/wachttijd aanhouden zodat het merendeel van de zetting is opgetreden op het moment van oplevering
 • Toepassen van een tijdelijke voorbelasting, om het zettingsproces te versnellen
 • Toepassen van verticale drains, om het zettingsproces te versnellen
 • Combinatie van voorgaande twee voorzieningen
 • Toepassen van licht ophoogmateriaal
 • In bijzondere gevallen toepassen van een evenwichtsconstructie, bestaande uit licht ophoogmateriaal zoals geëxpandeerd polystyreen (EPS) of schuimbeton

In de ontwerpfase kan Socotec voor u onderzoeken met welke zettingen voor uw project rekening moeten worden gehouden en of er eventueel een voorziening nodig is zodat bij oplevering van het project aan de zetting gerelateerde eisen wordt voldaan.

 

Met een UO (of eventueel als onderdeel van het DO) kan Socotec NL voor u onderzoeken wat de voornoemde voorziening is en aan welke specificaties deze dient te voldoen. Een en ander kan eventueel in combinatie met het vaststellen van een ophoogschema geschieden.

 

Ten aanzien van de voornoemde voorzieningen kunt u denken aan (een combinatie van):

 • Indien voldoende tijd beschikbaar is, een zettings-/wachttijd aanhouden zodat het merendeel van de zetting is opgetreden op het moment van oplevering
 • Toepassen van een tijdelijke voorbelasting, om het zettingsproces te versnellen
 • Toepassen van verticale drains, om het zettingsproces te versnellen
 • Combinatie van voorgaande twee voorzieningen
 • Toepassen van licht ophoogmateriaal
 • In bijzondere gevallen toepassen van een evenwichtsconstructie, bestaande uit licht ophoogmateriaal zoals geëxpandeerd polystyreen (EPS) of schuimbeton

Monitoringsplan

SOCOTEC brengt de risico’s voor de omgeving voorafgaand aan het project in kaart, verwerkt deze gegevens, inclusief een gedetailleerde omschrijving van de benodigde monitoringsdiensten in het monitoringsplan. Doormiddel van dit plan heeft de aannemer een uitstekende basis om het werk beheersbaar uit te voeren. Daarnaast kan het monitoringsplan ten grondslag liggen om schadeclaims te beoordelen.

risicoanalyses

 

Kies één van onze Risicoanalyses :

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
b.vd.kwaak@hanselman.nl

Neem contact op met

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

Ir. Hilke Janssen

Senior Adviseur Bouw & Infra

Senior Adviseur Bouw & Infra

h.janssen@risicontrol.com +31 6 20402055

Frits (G).A. Eppink

Vakgroep Coordinator Accountteam

Vakgroep Coordinator Accountteam

f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460