Belangrijke informatie

Projectnaam: Sporthuis Peize

Datum: januari 2024

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld

Locatie: Peize

Omvang : 1 locatie

Projectfilm: https://bit.ly/Project_Sporthuis_Peize

Neem contact op met

Marco Nekeman

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

marco@invent.nl +31 593 541045

Samenvatting van het project

Eind januari 2024 heeft de bouwkundige oplevering van het Sporthuis Peize plaatsgevonden. Vanaf nu is het Sporthuis, dat aardgasvrij is opgeleverd, het 'nieuwe thuis' voor voetballers en zaalsporters in Peize. De bouw ging van start eind 2022. De wens voor een nieuw clubgebouw was er al geruime tijd, omdat het complex was verouderd.

SOCOTEC is gedurende het gehele bouwproces nauw betrokken geweest in de rol van adviseur en controleur. Het komende jaar blijft SOCOTEC ook betrokken en gaat de prestaties, die vooraf berekend zijn, monitoren.

Sporthuis Peize

Omschrijving van het project

Bij aanvang van het project heeft Sporthuis Peize de Peizer architect Vincent Inja in handen genomen. Hij wist in zijn ontwerp een goede vertaalslag te maken, zodat het gebouw dient als multifunctionele ontmoetingsruimte. Naast de ontmoetingsruimte zijn een aantal ruimtes voor VV Peize, zoals kleedkamers en een bestuurskamer, gerealiseerd. In het gebouw is rekening gehouden met alle sportliefhebbers, ook met mensen met een beperking. SOCOTEC is vervolgens gevraagd om een energetisch advies op te stellen met het bijbehorend installatietechnisch concept.

SOCOTEC is namens de Gemeente Noordenveld gevraagd om dit advies met het bijbehorende installatietechnisch concept uit te werken. Zodra het ontwerp van de architect gereed was, zijn wij aan de slag gegaan. We zijn in dit project gestart met het maken van berekeningen om de bouwfysische kantlijnen te kunnen bepalen. Vervolgens hebben we het installatietechnisch concept uitgewerkt om te kunnen komen tot een aardgasvrij gebouw.  Nadat het ontwerp gereed was, hebben we de aanbestedingsstukken klaar gemaakt.

Ofwel we hebben het ontwerp gemaakt van de installaties die aansluiten bij een duurzaam en aardgasvrij gebouw. Daarna hebben we het bestek geschreven en de bestektekeningen verzorgd. Daarna konden uitvoerende partijen op basis van dit bestek een offerte uitbrengen. In samenwerking met de opdrachtgever is gekozen voor Harwig om de installatietechniek uit voeren en Van Wijnen werd verantwoordelijk voor de bouw. Tijdens de uitvoering van het project hebben wij gecontroleerd of er werd gebouwd volgens de uitgangspunten die we hebben geformuleerd. Bij oplevering hebben dit visueel vastgelegd. De komende jaren gaan we monitoren of de prestaties daadwerkelijk worden behaald, zoals we vooraf hebben berekend.

Het project is hiermee nog niet afgesloten, maar we kijken hiermee wel terug op een mooie samenwerking met alle betrokken partijen.

Wil je meer weten over dit project ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
marco@invent.nl