PROJECT INFORMATIE

Projectnaam: Theater aan de Parade in ‘s Hertogenbosch

Datum: 2019 tot 2023

Opdrachtgever: Pieters Bouwtechniek Utrecht 

Locatie: Den Bosch

Omvang: 80 miljoen

Projectfilm: bekijk hier de video

 

Neem contact op met

Drs. Rudi de Koning

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl +31 6 21449779

Samenvatting van het project 

Na jaren hard werk is onlangs het Theater aan de Parade in Den Bosch opgeleverd. Bij de bouw van het nieuwe theater is voor een groot deel gebruik gemaakt van de structuur van het oude theater. De uitdaging hierbij was om meer ruimte te creëren zonder dat het nieuwe theater groter werd dan het oude. Het nieuwe theater moet gaan fungeren als een ‘sociale activator’. Een cultuurcentrum dat, met twee zalen en een theatercafé ruimte, geschikt is voor alle podiumkunsten maar ook als een flexibel festivalgebouw ingezet kan worden. 

Voor de realisatie van het theater is uiteindelijk gekozen om de aanwezige kelder en toneeltoren te behouden. Na sloop van het merendeel van de bovenbouw is in de bestaande kelder een aanvullende fundering gerealiseerd met jetgroutkolommen. Plaatselijk is de kelder uitgebreid waarbij gebruik is gemaakt van damwanden en waterglasinjectie. Met de gekozen uitvoeringswijze is het gelukt om de ondergrondse werkzaamheden met een zo beperkt mogelijke invloed op de omgeving uit te voeren. 

Omschrijving van het project

SOCOTEC was vanaf 2014 betrokken bij de eerste nieuwbouw plannen. Vanaf 2019 heeft SOCOTEC meegewerkt als geotechnisch adviseur aan het tweede ontwerp van het theater. SOCOTEC heeft hierbij de volgende werkzaamheden verricht: 

  • Uitvoering geotechnisch onderzoek: er is zowel buiten als in het bestaande theater onderzoek uitgevoerd. Inpandig zijn sonderingen gemaakt vanaf de begane grondvloer door de bestaande kelder.  
  • Advies: Samen met onder andere de hoofdconstructeur Pieters Bouwtechniek en uitvoerende partij van de jetgroutpalen Smet en hoofdaanemer Mertens heeft SOCOTEC de geotechnische aspecten van de bestaande fundering en de jetgroutpalen palen alsmede avegaarpalen, damwanden en waterglasinjectielaag beschouwd. 

Naast het geotechnische advies hebben we ook geohydrologisch advies gegeven voor het bepalen van het mogelijk opbarsten van de bouwputbodem en het opdrijven van de kelder, alsmede voor het bepalen van de diepteligging van de jetgroutpalen.

In het voorjaar 2024 is dit project opgeleverd. We kijken terug op een mooie samenwerking en een project, waarin we veel kennis en expertise hebben mogen inzetten om geotechnische oplossingen te bieden. Om de kennis ook over te dragen binnen ons team van geotechnisch adviseurs is het door de constructeur mogelijk gemaakt dat we met het team de locatie mochten bezoeken.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over onze referentieprojecten ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl