NTA_8800_1750

Methodiekwijziging NTA 8800

vr 28/06/2024 - 06:03

Per 1 juli wordt de rekenmethodiek voor de NTA 8800 bijgesteld. We gaan dan over van NTA8800:2023 naar NTA8800:2024. Voor u betekent dit dat we in Vabi Assets Energie overgaan van versie 10 naar versie 11.

Het doel van deze wijziging is dat de methodiek beter aansluit op de realiteit en dat de bepaling, waar mogelijk, wordt vereenvoudigd. Zo vallen er invoerparameters weg of worden deze vereenvoudigd.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Voor de verwarmingsleidingen binnen de thermische schil hoeven er geen gegevens meer ingevoerd te worden. Om de berekening te vereenvoudigen komen deze leidingverliezen te vervallen.
  • Voor de leidingen naar de keuken is het bij de nieuwe rekenmethodiek niet meer nodig om de inwendige diameter te bepalen.
  • Bij verwarming komt er een vereenvoudiging in de in te voeren afgiftesystemen en regelingen.

NTA 8800 - Wijzigingen met een positieve impact

Daarnaast komen er op een aantal plaatsen ook nieuwe invoervelden om veel voorkomende praktijksituaties door te rekenen die nu niet mogelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Voor gemeenschappelijke installaties met een tapwatercirculatieleiding waarvan de diameter onbekend is, wordt de forfaitaire diameter straks vastgesteld op basis van het aantal woonfuncties. Voor kleinere gemeenschappelijke installaties kan dit zorgen voor een stuk minder distributieverlies, wat leidt tot een besparing op de berekende energieprestatie.
  • Voor kleine woningen komt er een gunstiger minimaal ventilatiedebiet. Momenteel wordt uitgegaan van een minimale gebruikstijd van de woning gebaseerd op twee personen, wat bij zeer kleine woningen leidt tot een relatief hoge ventilatievoud. Dit wordt afhankelijk gesteld van het gebruiksoppervlak. Voor kleine woningen zal ventilatie hierdoor relatief minder zwaar wegen in de berekende energieprestatie.
  • In de Nationale Prestatieafspraken is vastgelegd dat uiterlijk in 2028 alle E-, F- en G-labels uit de sector verdwenen zijn. Met de huidige methodiekwijziging kan het zijn dat er vanaf 1 juli 2024 al een stuk minder woningen in de voorraad nog een E-, F- of G-label hebben, omdat de aanpassing in de methodiek een gunstig effect kan hebben op kleine woningen.

NTA 8800 - Concrete vervolgstappen 

Tot 1 juli kunt u nog gebruik maken van versie 10. Vanaf 1 juli kan alleen nog versie 11 gebruikt worden voor de registratie van energielabels.
 

Aanvullende vragen? Neem contact met ons op

Mocht u aanvullende vragen hebben over de nieuwe rekenmethodiek, wij helpen u hiermee graag verder.

neem dan contact met ons op