Projectinformatie

Projectnaam: Waterproof te Kockengen

Datum: 2016-2018

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

Locatie: Kockengen

Neem contact op met

Guido Bette NIVRE-re

Operational Coördinator Measurements

Operational Coördinator Measurements

g.bette@hanselman.nl +31 6 12507787

Projectomschrijving

Kockengen kampt al jaren met wateroverlast en het inklinken van tuinen en wegen. Vooral in de dorpsuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog is er sprake van ernstige verzakkingen van wegen en tuinen. Reden voor de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht om een ambitieus plan te realiseren voor het oplossen van deze problematiek, Waterproof. Rioleringen worden vernieuwd, het hemelwater wordt zoveel mogelijk gescheiden van het afvalwater, openbare wegen worden met een lichte fundering opgehoogd.

Uitgevoerde diensten SOCOTEC

SOCOTEC heeft opdracht gekregen van de Gemeente Stichtse Vecht om een onderzoek te doen naar de funderingen onder de woningen binnen het plangebied fase 2. Archieven zijn door SOCOTEC geraadpleegd en meerdere, fysieke funderingsonderzoeken zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft SOCOTEC vóór uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer alle Bouwkundige opnames en hoogtemeting uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden zijn ook de trillingen gemonitord.

Wilt u waterproof van uw installaties laten controleren? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
g.bette@hanselman.nl