Projectinformatie

Projectnaam: Bodemsaneringswerkzaamheden Aan De Steunberm Van De Westdijk Te Bunschoten-Spakenburg

Datum: 2020-2022

Opdrachtgever: Boskalis Nederland

Locatie: Westdijk, Bunschoten-Spakenburg

 

Projectomschrijving

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2017 de Westdijk in Bunschoten-Spakenburg versterkt, als onderdeel van het HWBP-2 project W2063 Eemdijken en Zuidelijke Randmeren. In de kern van deze binnendijkse aanberming is thermisch gereinigde grond (TGG) toegepast. De TGG is afgedekt met een kleilaag. De TGG is ook toegepast in de gedempte teensloot. Mede als gevolg van de zetting op de slappe veenondergrond ligt nu een fors deel van de TGG-toepassing onder het grondwaterniveau. Hierdoor logen, anders dan vooraf verwacht, verontreinigende stoffen naar het grondwater en komen deze via het grondwater in het oppervlaktewater van de naastgelegen nieuwe teensloot terecht. Uit partijkeuringen is gebleken dat het materiaal niet voldoet aan de vereisten voor een Grootschalige Bodemtoepassing (GBT).

Om de verontreiniging op te heffen, is op 4 juli 2018 besloten om de TGG te ontgraven en volledig te vervangen door schoon materiaal. De thermisch gereinigde grond (TGG) is toegepast in de steunberm van de Westdijk over een lengte van 2,1 kilometer. Aannemer Boskalis is in oktober 2020 gestart met de uitvoering. Naar verwachting is in het najaar van 2021 de TGG volledig verwijderd. Afrondende werkzaamheden lopen door tot in het voorjaar van 2022.

Neem contact op met

Ben (B) J. Leuverink

Technisch Coördinator metingen

Technisch Coördinator metingen

ben.leuverink@socotec.com +31 6 10934165

Uitgevoerde diensten SOCOTEC

In opdracht van Boskalis Nederland heeft SOCOTEC een monitoringsplan geschreven en vervolgens verschillende beheersmaatregelen uitgevoerd in de omgeving, zoals een bouwkundige opname, trillingsmeting, hoogtemeting, geluidsmeting, xyz-meting, visuele rioolinspectie en een gedetailleerde weginspectie.

Wilt u meer informatie over onze klantenprojecten ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
ben.leuverink@socotec.com