Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld met grote een opgave voor zich met betrekking tot nieuwbouw, natuur en leefomgeving. 

Deze vraagstukken vragen om een geïntegreerde aanpak voor het vaststellen en mitigeren van risico’s op en rondom uw bouwproject. Het vooraf identificeren van risico’s en gedurende de werkzaamheden monitoren van de diverse werkzaamheden leidt tot een vermindering van faalkosten en voorkomt stagnatie.

SOCOTEC Geotechnics voorziet in alle omgevingsmonitoringswerkzaamheden om uw project zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Naast omgevingsmonitoring geven wij u ook graag advies in het identificeren van de mogelijke omgevingsbeïnvloeding als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden. SOCOTEC Geotechnics kan u het volledige spectrum van geotechnisch gerelateerde werkzaamheden aanbieden, waardoor al in een vroeg stadium mitigerende maatregelen genomen kunnen worden en de monitoring gedurende het project precies is afgestemd op de klantvraag evenals eventuele resterende risico’s.  

Naast monitoring voorziet SOCOTEC Geotechnics tevens in het verzorgen van kwaliteitscontroles in het veld. Ons bureau is inzetbaar als onafhankelijke derde partij of om aanvullende expertise, SOCOTEC Geotechnics biedt ondersteuning zowel in het veld als op kantoor. Hierbij kan worden gedacht aan een controle van een aangebrachte grondverbetering voor een woning, heibegeleiding voor windparken, plaatdrukproeven voor distributiecentra of het akoestisch doormeten van funderingspalen. Tevens is SOCOTEC Geotechnics een door het KCAF  erkend bureau voor het verzorgen van funderingsinspecties. Met een rapportage van ons in uw dossier heeft u aantoonbaar de kwaliteit van de fundering vastgelegd. 

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

Geotechnische monitoring

 • bart-boneschansker

Titel

Label

  Als maatschappij is het belang van inzicht in de grondwaterstand essentieel. Met de komende uitdagingen als gevolg van klimaatverandering en een steeds dichter bebouwd land is het kunnen monitoren van de grondwaterstanden bij ieder project van grote waarde. SOCOTEC Geotechnics biedt de mogelijkheid voor zowel lange termijn monitoring over meerdere jaren, tot kortere projectgestuurde monitoring bij de toepassing van bemalingen of waterkeringen. Deze grondwatermonitoring wordt voorzien door middel van uitgebreide meetnetten in peilbuizen, al dan niet inzichtelijke gemaakt middels een online portal. Tevens worden waterspanningsmetingen toegepast wanneer er sprake is van risico’s op opbarsten of de waterspanning in dieper gelegen lagen inzichtelijk gemaakt moet worden. 

  Hierbij kan SOCOTEC Geotechnics putten uit ruim 45 jaar ervaring in geotechnisch grondonderzoek, hebben we zelf materieel (inclusief boorstellingen) om alle type meetsystemen voor monitoring in de ondergrond te installeren en zijn hoogopgeleide en ervaren geotechnische adviseurs en hydrologen werkzaam binnen onze organisatie. 

  Kies één van onze Bouwplaats- en Geotechnische monitoring:

  Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

  Stel hier uw vraag
  Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl

  Neem contact op met

  ing. Henk Bardoel

  Afdelingshoofd Geo-Monitoring

  Afdelingshoofd Geo-Monitoring

  Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

  Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

  Manager Bouw & Techniek

  Manager Bouw & Techniek

  b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480