SOCOTEC is dé ondergrond specialist.

We hebben alle kennis en kunde in huis om u bij de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele, waterkering- en bouwprojecten op geotechnisch gebied te begeleiden en te ontzorgen. We denken actief mee om uw project op een betrouwbare, maar vooral ook op de meest economische manier te realiseren.

Bij bouwen op of beneden maaiveld zijn de risico’s gerelateerd aan de ondergrond veel groter, en vaak minder goed te duiden, dan bij de bouwactiviteiten boven maaiveld, of het nu gaat om het realiseren van grote grondlichamen, het installeren van funderingspalen of het realiseren van een complexe bouwput in stedelijk gebied. SOCOTEC kan deze risico’s inzichtelijk maken, zowel op technisch als financieel gebied en uitvoeringsmethoden voorstellen om de risico’s weg te nemen of te mitigeren. Met ruim 20 geotechnische en milieutechnische adviseurs bestrijken we het gehele geotechnische spectrum van funderingsontwerp, bemalingen, grondkeringen en kraanopstelplaatsen tot zettings- en stabiliteitsanalyses, maar ook het milieutechnisch spectrum van een eenvoudig NEN-onderzoek tot en met saneringsbegeleiding. 

Om de geotechnische en milieutechnische risico’s goed in kaart te kunnen brengen is inzicht nodig in de grondopbouw en het grondwater, maar ook in de omgeving van een project, met name indien binnenstedelijk wordt gebouwd. Niet alleen in de staat van de omliggende bebouwing en de funderingswijze, maar ook bijvoorbeeld in de aanwezigheid van (ondergrondse) infrastructuur grondwaterverontreinigingen, kwetsbare natuur, beschermde gebieden en KWO-installaties.  

Neem contact op met

Ing. H.M. Erik Geurtjens

CEO Geotechniek

CEO Geotechniek

Erik.geurtjens@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702

Al het benodigde geotechnische grond- en laboratoriumonderzoek voeren we uit in eigen beheer. Voor alle adviesdiensten die we in dit kader kunnen leveren c.q. het materieel dat we hiertoe ter beschikking hebben, verwijzen wij u naar de betreffende pagina’s op onze website.  

Tijdens de uitvoering van het project, kan, in het kader van de risicobeheersing, de projectlocatie zelf en de omgeving continue worden gemonitord zodat de uitvoering zo nodig kan worden bijgesteld of eventueel geclaimde schade eenduidig kan worden beoordeeld en afgehandeld. Uiteraard kunnen tijdens de realisatie van het project alle benodigde kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, zodat u er zeker van kunt zijn dat wordt voldaan aan de gestelde criteria, uw project op een betrouwbare manier wordt gerealiseerd, en u geleverd krijgt waarvoor u betaalt. 

Kies één van onze Geotechniek en milieuexpertisediensten :

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Bel ons op 0499-471792 8.30 uur tot 17.00 uur

Stel hier uw vraag
Erik.geurtjens@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Ing. H.M. Erik Geurtjens

CEO Geotechniek

CEO Geotechniek

Erik.geurtjens@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702